Hekim Güncesi 14 Mart Özel Sayısı 2016

Hekim_Guncesi_14_Mart_2016"İstanbul bu hafta sonu çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tabipler Birlikleri, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Birleşmiş Milletler Raportörleri, Belediye Başkanları ve AFAD temsilcisini bir araya getiren sempozyumda 'Savaş, Göç ve Sağlık' tartışıldı. (...) Sempozyumda savaş ve göçün yarattığı sağlık sorunları, ülkelerin sağlık sistemlerinin göçmenleri kapsayıp kapsamadığı, göçmenlere sağlanan barınma ve istihdam koşulları, bağışıklama programları gibi pek konu alt başlık tartışılırken sempozyuma hakim olan genel duygu göçe neden olan savaşı engellemenin önemiydi."

Antalya Tabip Odası'nın yayın organı Hekim Güncesi, 14 Mart özel sayısında MSF'nin de katılımcılar arasında yer aldığı sempozyuma yer verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat'ın kalemi ve MSF'ten Dr. Apostolos Veizis'in sunumuyla, konferansın öne çıkan mesajları bu bağlantıda.

 

Yorum Yapın