Dr. Marie Claire'in muayenesinden geçen Nubia şimdilik çok sağlıklı. Fakat MSF, iki yaşına gelene kadar hem Nubia'yı hem de Nubia'nın üvey ağabeyini takip edecek ve düzenli sağlık kontrollerinden geçirecek. Fotoğraf: Albert Masias

Başvurunuzu yapmadan önce lütfen “Yurtdışında Çalışma” kısmındaki tüm alt başlıkları okuduğunuzdan emin olun.

Aşağıdaki maddeleri okuyarak işe alım sürecimiz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

  • Başvuru
  • Mülakat
  • Kabul edilme ve MSF'ye kayıt süreci
  • Hazırlık kursları

İnsani yardım görevlerinin değişken yapısı ve sahada gereksinim duyulan uzmanlık alanlarının sıklıkla farklılaşması sebebiyle, başvurduğunuz pozisyona uygun görülseniz bile, hâlihazırda bu uzmanlık alanına yönelik talebin düşük olması sebebiyle başvurunuz reddedilebilir. Bu tür durumlarda ileride tekrar başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz.

MSF’nin kayıtlarında yer almak isteyenlerin aşağıdaki adımları tamamlaması gerekir:

Başvuru

Sınır Tanımayan Doktorlar ile saha programlarında çalışmak için belirtilen özel gereksinimleri karşıladığınızı düşünüyor ve mevcut iş ilanlarına başvuruyorsanız, online başvuru sürecinde istenen bilgiler ile birlikte diğer adımları tamamlayarak motivasyon mektubunuzu ve özgeçmişinizi yüklemeniz gerekecek.

Başvurunuz, insan kaynakları ekibimiz tarafından değerlendirilecek ve kısa süre içerisinde başvurunuzun bize ulaştığına dair bilgilendirileceksiniz.

Mülakat

Deneyim ve nitelikleriniz kriterlerimizle örtüştüğü takdirde, sizi uzmanlığa dayalı bir mülakata davet edeceğiz.

İşe aşım süreci ise üç aşamalıdır:

  • Ön eleme
  • Teknik yeterlilik değerlendirmesi
  • Yeterlilik ölçümü

Bazı pozisyonlar için özel teste tabii tutulmanız gerekebilir. Bu durumda sizi test içeriği ile ilgili bilgilendireceğiz.

MSF, çalışmalarında bazı yetkinlikler tanımlamıştır; bu yetkinlikler iş tanımına göre değişiklik gösterir. Fakat bazıları tüm pozisyonlar için geçerlidir; temel sorumluluk ve işlevsellik açısından tüm çalışanlarımızın sahip olması gereken niteliklerdir.

Bu nitelikler aşağıda tanımlanmıştır:

Davranışsal Esneklik

MSF belirlenen hedeflere ulaşmak için, saha çalışanlarından etkin bir çalışma performansı bekler. MSF çalışanları, bunu ancak değişen koşullara, görevlere, sorumluluklara ve insanlara hızla uyum sağlayarak gerçekleştirebilirler.

Sonuç ve Nitelik Odaklı Olmak

MSF saha çalışanları, tanımlanan görevlerin amacına ulaşabilmesi için gerekli kararlılığa ve azme sahip olmalıdır. Belirlenen zaman diliminde kısıtlı kaynaklarla ve mevcut prosedürler çerçevesinde etkili çözümler üretebilmeli ve bunu pratiğe dökebilmelidirler. Aynı zamanda devam eden çalışmaları sürekli geliştirmeleri ve kendi performanslarını artırmak için çaba göstermeleri beklenir.

Takım Çalışması ve İşbirliği

MSF saha çalışanları paylaşma, işbirliği ve iletişim kurma konularında sıkıntı yaşamamalıdır. Çünkü yapılan insani yardım çalışmaları her zaman ortak bir çabanın ve takım çalışmasının ürünüdür.

Güvenlik Yönetimi ve Farkındalığı

MSF saha çalışanları, diğer çalışanları etkileyen faktörlerin ve projenin güvenliğini tehdit eden durumların farkında olmalıdır. Önceden her türlü güvenlik açığı hakkında tahmin yürütebilmeli ve buna bağlı olarak projenin, çalışanların ve tesislerin güvenliğini tehlikeye atacak durumlardan kaçınmalıdır. MSF’nin güvenlik ilkeleri ve düzenlemelerinde belirtilen uygulamalara ek olarak, gerektiğinde hızla yeni tedbirler alabilmelidir.

Stres Yönetimi

MSF çalışanlarının her türlü kişisel duygu ve sorunlarını kontrol altında tutabilmesi, her zaman pozitif bir yaklaşımla iletişim kurması ve stresli bölgelerde çalışmalarını sürdürebilecek karakter özelliklerine sahip olması beklenir. Bu sebeple çalışanların stresli durumlarla başa çıkma yöntemlerini bilmeleri beklenir.

Kabul Süreci

MSF'ye dahil edilen kişilerin başvuru belgeleri, gerektiğinde mevcut ve uygun olan pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri deposuna ve MSF kayıtlarına aktarılır. Başarılı bir mülakattan sonra, gerekli görüldüğü takdirde iki adet referans mektubu (tercihen bir önceki iş yerinizdeki yöneticinizden) göndermeniz istenebilir.

MSF kayıtlarına dahil edilmiş olmanız, artık MSF ile çalışmak için uygun olduğunuz anlamına gelir. Bu nedenle konuyu ciddiye almanız ve müsait olma durumunuzu netleştirmeniz, acil durumlarda toplanacak ekibe dahil olmanız açısından büyük önem taşımaktadır.

Sizi bir saha görevine yönlendirmeden önce, olası gecikmeleri önlemek için, eğer varsa, mevcut durumunuzdaki değişiklikleri (adres değişikliği, hastalık vb.) bize bildirmenizi bekleriz.

Sizi bir pozisyonla eşleştirirken, yeteneklerinizi, deneyiminizi ve dil becerilerinizi göz önünde bulundururuz.

Yerleştirmeler aynı zamanda fiili ihtiyaçlara göre belirlenir. Çalışanlar, kendilerine en çok ihtiyaç duyulan ve en faydalı olacakları bölgelere sevk edilir. Saha çalışanlarının kendi istekleri doğrultusunda belirli bir ülkeye yönlendirilmeleri mümkün değildir.

Bu süreç, dünyanın her yerinden binlerce başvuru aldığımız için rekabet içeren bir süreçtir. Bu konuda anlayışlı ve sabırlı olmanızı bekliyoruz.

Hazırlık Kursları

Bir saha görevi ile eşleştirildiğinizde, bir haftalık hazırlık kursuna (PPD - Preparation for Primary Departure) gönderilirsiniz.

Aynı zamanda ofisimizde gerekli bilgilendirmeleri alacak ve gerek görülmesi halinde operasyon merkezlerimizden birine yönlendirilerek, saha görevi için ayrılmadan önce bir toplantıya çağrılacaksınız.

Görev süreniz boyunca sabit bir kontrata bağlı olarak çalışacaksınız.

İş gücünde çeşitliliğe ve farklılığa değer verdiğimiz için toplumun her kesiminden yapılacak başvuruları destekliyoruz ve her bireye fırsat eşitliği sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için: Nasıl Başvurabilirim?