Fransa

İtalya'dan Fransa'ya giden "Ölüm Yolu": Tarihte İtalya'dan, savaştan ve şiddetten kaçmaya çalışan pek çok kişinin kat ettiği bu yola, tehlikelerinden dolayı böyle bir isim verilmiş. Günümüzde İtalya sınırını aşıp Fransa'ya geçmeye çalışan mülteciler bu güzergahı deniyor. Fotoğraf: Lisa Veran/MSF, Temmuz 2018.

2017’de ülkede görev yapan MSF çalışanı sayısı: 10 | Harcama: 1,3 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete başladığı yıl: 1987 | msf.org/france | @MSF_France

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa’da insanlık dışı şartlar altında ve düşmanca bir ortamda yaşayan göçmenlere ve mültecilere yardım etmeye devam ediyor.

Paris’te, kuzey Fransa’da ve Fransa-İtalya sınırında göçmenler ve mülteciler, bulundukları yere yerleşmelerine ya da haklarını aramalarına engel olmaya yönelik politikalar ve uygulamalarla yüz yüze geliyorlar. Yetkililerden gizlenmek zorunda bırakılıyor ve yerel nüfus karşısında gittikçe daha görünmez oluyorlar. Bu da onları istismar ve şiddet karşısında korunmasız bırakıyor.

2017 yılında MSF, birinci basamak sağlık hizmeti veren gezici kliniklerle göçmen ve mültecilere hizmet verdi, ayrıca 1.000’den fazla mülteci ve göçmenin sokaklarda yaşadığı ve yetkililer tarafından geceleri aralıksız huzursuz edildiği Paris’te bu topluluğu düzenli olarak ziyaret ederek yardımda bulundu. MSF ekipleri gezici klinikler aracılığıyla yaklaşık 2.500 tıbbi tedavi hizmeti verdiler ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra Paris ve Calais’de 32.000 battaniye ve uyku tulumu dağıttılar. Ocak ve Şubat aylarında büyük çoğunluğu çocuk yaşta olan 2.000 kişiye acil kalacak yer sağladı.

Zorlu yolculukların ardından Fransa’ya çoğu zaman tek başına gelen, yeterince bilgisi olmayan, yetersiz kabul merkezleriyle ve taleplerini kayıt altına almalarını bile olanaksız hale getiren karmaşık idari bürokrasilerle baş etmek zorunda kalan refakatsiz çocuklar, en kırılgan durumda olanlar arasında bulunuyor. Bazıları çocuk koruma programına başvurmayı başarıyor ve eğer reşit olmadığı kabul edilirse çocuk hizmetlerinin koruması altına alınıyor. Ama talepleri geri çevrilenler yasal sistemin dışına bırakılıyor ve başka hiçbir yardım alamıyorlar.

Aralık ayında MSF, Paris’in dış mahallesi Pantin’de, refakatsiz çocuklara rahat edebilecekleri bir ortam, tıbbi bakım, sosyal ve idari destek sunmak için bir gündüz bakım merkezi açtı. MSF ekipleri, birçok dernek ve avukatla işbirliği içinde her bir vakayı takip ediyor.

MSF, özellikle kuzey ve güneydoğu Fransa’ya odaklanarak ülke çapındaki durumu da izliyor. Ekipler, doğrudan ya da sahada faal olarak çalışan diğer kuruluşlara destek olmak suretiyle yardım sağlıyor.

Kaynak: MSF 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu.

Yorum Yapın