Güney Sudan (2016)

2016’da ülkede görev yapan MSF çalışanı sayısı: 3.683 | Harcama: 86,9 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete başladığı yıl: 1983 msf.org/southsudan | blogs.msf.org/southsudan | @MSF_SouthSudan

ÖNE ÇIKAN TIBBİ VERİLER:

934.400 ayakta muayene

313.500 sıtma tedavisi gören hasta

55.400 doğum öncesi muayene

47.700 salgın esnasında kızamık aşısı yapılan kişi sayısı

25.100 rutin aşılama

14.300 beslenme merkezinde tedavi edilen hasta

1.000 kolera tedavisi gören hasta

Sivillere yönelik olağanüstü şiddeti de içeren ve 3 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar, Güney Sudan’da milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Kolera aşı kampanyasının Haziran 2016’daki ilk aşamasında Tomping Sivilleri Koruma Kampı’ndaki 4.000 kişiye aşı yapıldı. Fotoğraf: MSF.

Yüzbinlerce insan aylar boyunca gıda, su, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlere erişemeden hayatlarını kaybetme korkusuyla yaşamak durumunda kaldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 2016 yılında da yardıma en çok ihtiyaç duyan insanlara erişebilmesinin önündeki artan zorluklara rağmen şiddetten etkilenenlerin acil tıbbi ihtiyaçlarına yanıt vermeye ve Güney Sudan’daki temel sağlık hizmetleri programlarını yürütmeye devam etti. Güvensizlik ortamının ve şiddetin ülke çapına yayıldığı bir ortamda insani yardım sağlamak gittikçe daha karmaşık ve bazı bölgelerde son derece tehlikeli bir hal aldı.

Juba

MSF, Temmuz ayında başkent Juba’da çatışmaların patlak vermesinin ardından bir cerrahi müdahale tesisi kurdu ve şehrin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren gezici klinikleri hayata geçirdi. Gezici bir ekip, yalnızca ilk ay içerisinde şiddet kaynaklı yaralanmaları olan ve kötüleşen hayat şartları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 9.242 kişiyi tedavi etti.

MSF ayrıca Cuba eğitim hastanesinde bir kolera tedavi merkezinin kurulması ve yönetilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’na destek verdi.

Büyük Yukarı Nil bölgesi

Pibor

MSF’nin Pibor’daki kliniği, anne sağlığı ve acil sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere yatarak ve ayakta tedavi hizmetleri sunuyor. Şubat ayında kliniğin yağmalanması neticesinde faaliyetlere geçici bir süreliğine ara vermek durumunda kalınmasına rağmen, klinik Nisan ayında yeniden tam kapasite çalışmaya başladı. Ekipler yıl sonuna doğru cerrahi hizmetler de vermeye başladı.

Doro 

MSF, Doro kampındaki 50.000 Sudanlı mülteci ile Maban ilçesindeki yerel nüfusa sağlık hizmetleri sunmaya devam etti. Sıtma vakalarının en üst düzeye ulaştığı zaman diliminde konuşlandırılan gezici kliniklerde 9.970 kişiye sıtma testi yapıldı.

Lankien

Lankien’de bulunan MSF Hastanesi, bölgede faaliyet gösteren tek sağlık tesisi olma özelliğini taşıyor. Beslenme yetersizliği, bu yıl beklenenden daha düşük oranda gerçekleşse de MSF ekipleri terapötik beslenme programına 1.068 hastanın kaydını aldı. Sıtma, hem Lankien Hastanesi’nde hem de Yuai birinci basamak sağlık merkezinde öne çıkan başlıca sağlık sorunuydu. MSF, 2016 yılında Lankien’deki hastanede tatarcık sinekleri tarafından yayılan ve ölümcül olabilen kala azar (viseral leyişmanyoz) hastalığına yakalanmış olan 1.530 hastayı tedavi etti. Yine 2016’da Lankien hastanesi ve Yuai sağlık merkezinde 116.944 kişi ayakta muayene edildi.

Bor

MSF, Bor devlet hastanesindeki personele eğitim vermeye ve binaları onarmaya devam etti. Ekipler Nisan ayından itibaren cerrahi bölümünü de destekleyerek eczane, sterilizasyon ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulundu.

Fangak

MSF 2016 yılında savaşın harap ettiği Fangak bölgesinde sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak amacıyla burada yürüttüğü çalışmaları gözden geçirerek Eski Fangak’taki ayakta tedavi hizmetlerini aşamalı olarak devretti ve yalnızca birkaç insani yardım kuruluşunun bulunduğu Yeni Fangak’ta faaliyet yürütmeye başladı. Ekipler, Eski Fangak’ta 40 yataklı bir hastaneyi destekleyerek 66.000 kişiyi ayakta muayene etti ve 1.800 hastanın yatışını gerçekleştirdi.

Bentiu Sivilleri Koruma Kampı ve Bentiu kasabası

Güvensizlik ortamı daha fazla sayıda sivilin Bentiu’daki sivil koruma bölgesine sığınmasına neden oldu. MSF, bölgedeki kötü koşulların burada yaşayan 120.000’den fazla insanın sağlığı üzerinde yarattığı sonuçlardan ötürü endişe duymaya devam ediyor. Ekipler bölgede 160 yatak kapasitesi, acil servis, ameliyathane ve doğum bölümü olan bir hastane yönetiyor. Hastanede aynı zamanda cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet, HİV, tüberküloz (verem), kolera, sıtma ve kala azara yönelik tedavi hizmetleri de veriliyor. Ekipler, bu faaliyetlerin yanı sıra Bentiu Sivilleri Koruma Kampı’nda ve Bentiu kasabasında sağlığın teşviki, izleme ve erişim faaliyetleri de yürütüyor. MSF, 2016 yılında 40.380 birinci basamak muayene gerçekleştirerek 4.325 hastanın yatışını gerçekleştirdi.

Leer ve Mayendit ilçeleri

MSF, 2016 yılının başlarında, şiddetli çatışmaların binlerce insanı yerinden ederek büyük bir bölümünün yakınlardaki bataklık bölgelere doğru gitmelerine yol açtığı Leer ve Mayendit ilçelerinde acil hizmetler sunmaya başladı. Söz konusu bölge halen bir çatışma bölgesi ve insani ihtiyaçlar da muazzam bir boyutta. Gezici ekipler sıtma, solunum yolları enfeksiyonları, ishale bağlı hastalıklar, beslenme desteği, aşı ve cinsel şiddet mağdurlarının tedavisine odaklanan temel sağlık hizmetleri sunuyor. Ancak Temmuz ayında MSF’nin faaliyet gösterdiği yerleşkenin yağmalanmasının ardından tıbbi faaliyetler geçici bir süre askıya alındı.

MSF, Yida’da da Sudan’ın Güney Kordofan bölgesinden gelen mültecilere aşı, HIV ve tüberküloz tedavisinin de aralarında bulunduğu çeşitli ayakta ve yatarak sağlık hizmetleri sunuyor.

Ekipler Mayom ilçesinde ise Sağlık Bakanlığı ile birlikte temel acil hizmetlerin yanı sıra HIV ve tüberküloz tedavisi sunan bir klinik yönetiyor.

MSF’nin Malakal Sivilleri Koruma Kampı’nda bulunan hastanesi Şubat ayında saldırıya uğradı ve aralarında iki personelin de bulunduğu 25’ten fazla kişi hayatını kaybetti. MSF olaylara ilişkin bir rapor yayımladı ve Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonuna, gözetim alanı dahilinde bulunan sivillere güvenlik sağlama ve sivil koruma bölgesindeki şartları iyileştirme çağrısında bulunan uluslararası bir savunuculuk kampanyası başlattı. Temmuz ayında bölgedeki mevcut yapının yerini alan 60 yataklı yeni bir hastane tamamlandı. MSF, Malakal kasabasında bünyesinde ayakta ve yatarak tedavi birimleri ile artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için bir doğumhanenin de bulunduğu yeni bir sağlık merkezini hayata geçirdi.

Beyaz Nil’in öteki kıyısındaki Wau Shilluk hastanesi, bölgeye yerleşen yerinden edilmiş nüfusa birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri sağlamaya devam etti.

Equatoria Bölgesi

Yei

MSF, Equatoria bölgesindeki şiddetin artmasının ardından sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı desteğinin yanı sıra aşı hizmeti veren bir klinik kurdu. Kasım ayından itibaren de gezici ekipler konuşlandırıldı ve ilk haftada 1.368 hasta tedavi edildi.

Kasım ayında Mundri’deki çatışmalar nedeniyle başlatılan proje, silahlı bir soygunun ardından askıya alınmak zorunda kalındı.

MSF, son olarak Yambio bölgesinde ara sıra patlak veren çatışmalara rağmen hastaların teşhis edilmelerinin hemen ardından HİV tedavisi verilmesine odaklanan ‘test ve tedavi’ programına devam etti.

Bahr El Gazal bölgesi

Bölgedeki tek ikinci basamak sağlık tesisi olan Aweil hastanesi 1,5 milyon kişiye hizmet veriyor. Ekipler, 2016 yılında sıtma vakalarında yaşanan hızlı artışla mücadele etti ve anne çocuk sağlığı hizmetleri sundu.

MSF, daha güneyde yer alan ve Haziran ayındaki şiddetli çatışmaların 60.000’den fazla kişiyi yerinden ettiği Wau’da da 42.000 muayene gerçekleştirdi.

Agok, Abyei Özel İdare bölgesi

Ücra bir bölgede yer alan Abyei’deki Agok hastanesinde 140.000’in üzerinde kişiye uzman ve acil sağlık hizmeti verildi. Ekipler 2016’da 50.000 kadar muayene gerçekleştirdi ve 1.600 cerrahi müdahalede bulundu. Buna ek olarak, MSF’nin sıtma programı kapsamında ücra köylerde 40.000’den fazla hasta tedavi edildi.

Son verilen projeler

Ekipler 2016 yılının sonunda Melut’taki sağlık tesisinde yürütülen faaliyetleri, diğer kuruluşların sağlık hizmeti sunmaya başlaması nedeniyle yavaşlatmaya başladı. MSF ayrıca 2009 yılında hizmet vermeye başladığı Gogrial’daki sağlık hizmetleri faaliyetlerinin büyük bir bölümünü Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı’na devretti.

Kaynak: MSF 2016 Uluslararası Faaliyet Raporu.

Yorum Yapın