Lübnan (2018)

2018’de ülkede görev yapan MSF çalışanı sayısı: 649 | 2018 yılı harcamaları: 29,8 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete başladığı yıl: 1976 | msf.org/lebanon

MSF’den bir hemşire, Şatila ve Sabra mülteci kamplarındaki aşı kampanyası kapsamında küçük bir kıza çocuk felci aşısı yapıyor. Lübnan, Mart 2018. Fotoğraf: Mario Fawaz/MSF.

ÖNE ÇIKAN TIBBİ VERİLER:

125.400 ayakta tedavi gerçekleştirildi

11.700 seans bireysel ruh sağlığı danışmanlığı sağlandı

4.660 doğuma yardımcı olundu

3.660 kişi hastaneye yatırıldı

Komşu Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından beri 1 milyondan fazla insan kaçarak Lübnan’a geldi. Böylece Lübnan, dünyada kişi başına düşen mülteci sayısının en yüksek olduğu ülke konumuna geldi.

Birçok mülteci en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı çok kötü şartlar altında yaşıyor. Ülkede yaşayanların sayısındaki ani artış çeşitli hizmetlere büyük yük getirdi, buna sağlık hizmetleri de dahil. Sağlık hizmetlerinin bulunduğu yerlerde bile muayene, laboratuvar testleri ve ilaç masrafları, mülteciler için olduğu kadar göçmenler ve ekonomik ve sosyal olarak kırılgan durumdaki Lübnanlılar için de büyük bir engel.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı desteği ve doğum hizmetleri gibi tıbbi yardımları bu topluluklara ücretsiz ve kaliteli olarak sunmak için Lübnan genelinde çalışmaya devam ediyor. 2018 yılında çocuk yoğun bakım, Akdeniz anemisi (talasemi) tedavisi ve genel elektif cerrahi gibi uzmanlık gerektiren hizmetler sunarak programlarımızı genişlettik.

Bekaa Vadisi

Suriyeli mültecilerin çoğunun yerleştiği Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerinde Hermel, Arsal, Baalbek ve Mecdel Encer’de birinci basamak sağlık hizmetleri sunuyoruz.

Ekiplerimiz Arsal ve Mecdel Encer’deki iki anne ve çocuk sağlığı merkezinde çalışıyor. Zahle’deyse acil müdahale, çocuk yoğun bakım ve talasemi tedavisinin de içinde bulunduğu uzmanlaşmış bir çocuk sağlığı programı yürütüyoruz.

Temmuz ayında Bar Elias’taki bir hastanenin rehabilitasyonunu tamamladık ve yılın sonuna doğru kronik yara tedavisi ve genel elektif cerrahi hizmetleri sunmaya başladık.

Buna ek olarak Zahle, Baalbek ve Hermel’de 22.000 çocuğun kızamık ve çocuk felcine karşı aşılanmasında Halk Sağlığı Bakanlığı’na destek verdik.

Kuzey Lübnan ve Akkar

Vadi Halid’de hem Suriyeli mültecilere, hem de yerli halka birinci basamak temel sağlık hizmetleri, Fnaydek’teki bir klinikte de ruh sağlığı desteği sunuyoruz.

Trablusşam ve El Abde’de kronik hastalıklar için tedavi ve aile planlaması hizmetleri sunmaya devam ettik. 2018 yılında, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından benimsenen Dünya Sağlık Örgütü Ruh Sağlığı Açığı Eylem Programı’nı[1] uygulamaya başladık ve pratisyen hekimlere, gerektiği zaman dışarıdan bir psikiyatristin gözetiminde ilaç reçete edebilmeleri için eğitim verdik.

Güney Beyrut

Filistinli, Suriyeli, Lübnanlı ve diğer ülkelerden gelmiş insanların kötü ve kalabalık şartlar altında, sınırlı hizmet alarak yaşadığı Şatila Mülteci Kampı’nda 2013 yılının Eylül ayından beri birinci basamak sağlık hizmeti veren bir merkezde ve kadınlara yönelik bir sağlık merkezinde hizmet sunuyoruz.

Mart ayında Halk Sağlığı Bakanlığı ile işbirliği içinde Sabra ve Şatila çevresinde bir aşı kampanyası başlattık, yaklaşık 10.000 çocuk kızamık ve çocuk felcine karşı aşılandı. Temmuz ayındaysa Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi’nde bir doğumevi açtık. Buradaki ekiplerimiz doğumlara yardımcı oluyor ve Şatila’daki kliniğimizden sevk edilen yenidoğanları tedavi ediyor.

Burc el-Baracne Mülteci Kampı’nda aile planlaması ve ruh sağlığı hizmetleri veriyoruz, ayrıca kronik hastalıkları ve hareket kısıtlılığı olanlar için evde bakım programı yürütüyoruz.

Güney Lübnan

Sayda’daki Ayn el-Hilve mülteci kampında hareket etme sorunları bulunan hastalar için evde bakım programı yürütüyoruz. Bunun yanı sıra kamptaki sağlık personelinin şiddete maruz kalan yaralıları stabilize etmesine ve acil durum hazırlık ve müdahale planının geliştirilmesine destek vermeyi sürdürüyoruz.

[1] DSÖ Ruh Sağlığı Açığı Eylem Programı (mhGAP).

Kaynak: MSF 2018 Uluslararası Faaliyet Raporu

Yorum Yapın