Nijer (2018)

2018’de ülkede görev yapan MSF çalışanı sayısı: 2.157 | 2018 yılı harcamaları: 31,6 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete başladığı yıl: 1985 | msf.org/niger

MSF’nin pediyatristi Dr. Nicolas Peyraud, Magaria Bölge Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde bir hastayı muayene ediyor. Nijer, Eylül 2018. Fotoğraf: Laurence Hoenig/MSF.

ÖNE ÇIKAN TIBBİ VERİLER:

589.100 ayakta tedavi gerçekleştirildi

173.200 hasta sıtma tedavisi gördü

86.300 kişi hastaneye yatırıldı, 59.500’ü 5 yaşından küçük çocuklardı

22.200 çocuk, beslenme programında yatarak tedavi gördü, 42.300 çocuksa beslenme programı kapsamında ayakta tedavi edildi

10.500 doğuma yardımcı olundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Nijer’de, özellikle beslenme yetersizliği ve sıtmanın yıl içinde en yüksek seviyeye ulaştığı zamanlarda çocuk sağlığı hizmetlerini iyileştirmeye ve çocuk ölüm oranlarını azaltmaya odaklanıyor.

2018 yılında salgın hastalıklara müdahale ettik ve aşı kapsamını genişlettik, ayrıca şiddet mağdurları ve yerinden edilmiş kişilere, göçmenlere ve yerli halka verdiğimiz desteği arttırdık.

Acil durumlara müdahale

Nijer’de salgın hastalıklarla mücadele için aşılama ve epidemiyolojik izleme yaptık, gereğinde acil müdahalelerde bulunarak sağlık hizmetlerine destek vermeyi sürdürdük. Tahoua ve Agadez bölgelerinde menenjit ve kızamık salgınlarını durdurmak için yaklaşık 262.000 kişiyi aşıladık. Temmuz ve Ekim ayları arasında Maradi ve Tahoua bölgelerinde görülen kolera salgını sırasında 2.500’den fazla kişiyi tedavi etik. Salgın hız kesmeye başlayınca yüksek riskli bölgelerde 167.000 kişiye önleyici aşı yapılmasına destek verdik.

Acil durum ekiplerimiz Niamey, Tillabéri, Agadez, Tahoua ve Diffa’da sel baskını ve şiddet yüzünden yerinden edilmiş 5.000’den fazla kişiye yardım malzemesi dağıttı. 423 kişiye, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için ruh sağlığı desteği verdik.

Diffa bölgesi

4 yıl süren silahlı çatışmaların ardından, mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş 250.000 kişi hâlâ Diffa’daki düzensiz kamplarda zorlu şartlar altında yaşıyor. Güvenlik sorunları ve kaynak yetersizliği de bölge halkı üzerinde yıkıcı etki bıraktı.

2018 yılında ekiplerimiz Diffa’nın başlıca anne ve çocuk sağlığı hastanesinde, Nguigmi, Chetimari ve Mainé-Soroa’daki bölge hastanelerinde, ayrıca bölgedeki birçok sağlık merkezi ve sağlık ocağında çalıştı. Mainé-Soroa’da hem yerel nüfusun hem de Nijer ile Yobe Eyaleti’nin (Nijerya) kuzey uçları arasında yaşayan göçebe toplulukların sağlık hizmetlerine erişebilmesi için sınır-aşırı çalışmalar oluşturduk. Silahlı güçlerin varlığının insanların seyahat etmesini ve insani yardım dağıtımını kısıtladığı bölgelerde birçok gezici klinikle hizmet verdik, gereğinde müdahale edip daha sonra çekildiğimiz geçici müdahalelerde bulunduk.

Çatışmaların derinden sarstığı çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı ihtiyaçları çoğu zaman görmezden geliniyor. Özellikle genç insanlarda psikolojik sorunları belirlemek için 100 toplum gönüllüsünü eğittiğimiz bir ruh sağlığı ve psikososyal yardım programı yürütüyoruz. Bu program sayesinde, yardım edebildiğimiz çocukların sayısı büyük ölçüde arttı: Ekiplerimiz 2018 yılında yaklaşık 13.000 seans bireysel danışmanlık verdiler ve yıl sonu itibarıyla bundan faydalananların yüzde 30’undan fazlası 14 yaşından küçük çocuklardı.

Zinder bölgesi

Toplum gönüllüsü Samira, Magaria sağlık bölgesindeki annelere, çocuklarında besleme yetersizliğini saptamak için üst kol çevresi ölçüm şeridini nasıl kullanacaklarını anlatıyor. Nijer, Mayıs 2018. Fotoğraf: Elise Mertens/MSF.

Zinder bölgesindeki ekiplerimiz 5 yaş altı çocuklarda şiddetli akut beslenme yetersizliği ve yaygın çocukluk hastalıklarının tedavisine odaklanıyor. 2018’de Magaria Bölge Hastanesi’nin çocuk sağlığı ünitesine ve 11 sağlık merkezine, bunların yanı sıra sıtma ve beslenme yetersizliğinin en yüksek olduğu mevsim boyunca bölge genelinde 14 sağlık ocağına destek verdik. Ayrıca toplum içinde bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunduk. Bu çalışmalarımız arasında farkındalık oluşturma toplantıları, aktif vaka tespiti, ve çocuklarda beslenme yetersizliğini tespit eden üst kol çevresi ölçüm şeridini kullanmak konusunda anne-babalara eğitim vermek de vardı.

2018’de 5 yaşından küçük 22.000’den fazla çocuğu Magaria’daki çocuk sağlığı ünitesine yatırdık; bu rakam geçen yıllara göre iki kat fazlaydı. Ayrıca 5 yaş altı 127.000 çocuğu ayakta tedavi ettik; yaklaşık yarısı Ağustos-Ekim döneminde olmak üzere 20.900 çocuğun beslenme programı kapsamında, hastaneye yatırmadan tedavisi yapıldı. Her gün 1000’den fazla çocuğu hastaneye yatırdığımız dönemler oldu, bu çocukların 250’den fazlasının yoğun bakıma ihtiyacı vardı.

Mevsimsel sıtmanın kimyasal olarak önlenmesi faaliyetleri dahilinde 18.000’den fazla hızlı test yapıp sonuçları pozitif çıkan 12.200 çocuğu tedavi ederek Halk Sağlığı Bakanlığı’na destek olduk.

Maradi bölgesi

Madarounfa’da yürüttüğümüz bir başka çocuk sağlığı programıyla çocuk ölüm oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. Bu program kapsamında, 5 yaşından küçük çocukları etkileyen şiddetli beslenme yetersizliği, sıtma ve diğer hastalıklar için bölge hastanesinde yatarak tedavi hizmeti veriyor, komplikasyonu bulunmayan yetersiz beslenme vakalarını ise çevredeki sağlık bölgelerinde ayakta tedavi ediyoruz.

Eylül ayından itibaren, toplum içinde çalışan sağlıkçıların annelere üst kol çevresi ölçüm şeridinin kullanımı hakkında bilgi vermesiyle birlikte çocuklarda beslenme yetmezliği konusunda aktif vaka tespitini geliştirdik. Bu yöntemle yıl sonuna kadar 253 yeni vaka saptadık. MSF’nin desteklediği toplum sağlığı çalışanları 29.800’den fazla kişiyi de sıtma taramasından geçirdiler, bu kişilerin yüzden 80’inden fazlasında test pozitif sonuç verdi ve kendilerine sıtma tedavisi uygulandı.

Bu saha projesinin Nijerya sınırına yakınlığından dolayı Nijeryalı pek çok hasta da bu programdan faydalanıyor. Beslenme yetersizliği vakalarının yaklaşık yüzde 30’u Nijeryalılar. 2018 yılı başında, beslenme tedavisini erken sonlandıran çocukları sınırın her iki tarafında aktif olarak arama çalışmaları başlattık.

Tahoua bölgesi

2006 yılından beri Madaoua Bölge Hastanesi’nin yatarak tedavi veren iyileştirici beslenme merkezinde, çocuk sağlığı ve yenidoğan ünitelerinde hizmet veriyoruz. 2018’in Mayıs ayında Madaoua ve Sabon-Guida sağlık tesislerinin çocuk sağlığı bölümlerine ve ayakta tedavi sunan beslenme merkezlerine destek vermeye başladık. Anne ölüm oranlarını azaltmak için Madaoua’daki doğum servisinde ve Sabon-Guida’daki cinsel sağlık ve üreme sağlığı programında da çalıştık.

Beslenme ve geriye dönük ölüm oranları üzerine yürüttüğümüz araştırmanın sonuçları, Madaoua ve Sabon-Guida’da durumun stabilize olduğunu gösterdi. Aralık ayında, bu sonuca ve Halk Sağlığı Bakanlığı’nın kapasitesinin artmasına dayanarak, bu iki noktadan aşamalı olarak çekileceğimizi beyan ettik.

Göçmenler, mülteciler ve yerli halk

Cezayir’den sınırdışı edilenler, Libya’dan geri gönderilenler ve kuzeye, Avrupa’ya doğru gidenler gibi pek çok göçmen, sığınmacı ve mülteci için önemli bir geçiş ülkesi Nijer. Bu insanlar çoğu zaman istismarla karşılaşıyorlar ve dışlanıyorlar.

2018’te, göç yollarının kesiştiği noktalar olan Niamey’de ve Agadez bölgesinde sağlık hizmeti sunduk. Niamey’deki ekibimiz sabit ve gezici kliniklerde 5.000’den fazla muayene gerçekleştirdi. Agadez genelinde –Tabelot, Séguédine, Anaye ve Dirkou’da– birinci basamak sağlık hizmetlerini, üreme sağlığı ve acil sağlık hizmetleri ile hem göçmenleri hem de yerel nüfusu kapsayan sevk hizmetlerini destekledik. Arlit sağlık merkezinde ruh sağlığı hizmetleri verdik ve Arlit Hastanesi’ne sevkler düzenledik.

Sınır köyü Assamaka’da, Cezayir’den sınırdışı edilen 1.960 kişiye tıbbi tedavi ve ruh sağlığı desteği sunduk, insani yardım kitleri dağıttık.

Tillabéri’de faal olmayan birinci basamak sağlık merkezlerini yeniden açtık ve gezici kliniklerle komşu ülkeler Mali ve Burkina Faso’da etnik gruplar arası gerilim ve çatışmalar yüzünden yerinden edilmiş kişilere ve yerli nüfusa hizmet verdik. 225 aileye insani yardım kitleri dağıttık ve aşılama, beslenme yetersizliği taraması ve üreme sağlığı gibi temel sağlık hizmetleri sunduk.

Kaynak: MSF 2018 Uluslararası Faaliyet Raporu

Yorum Yapın