Özbekistan

Nukus'ta bir hemşire TB Practecal ecza deposunda verem ilaçlarını inceliyor. Fotoğraf: Amelia Freelander/MSF.

2017’de ülkede görev yapan MSF çalışanı sayısı: 264 | Harcama: 9,0 milyon avro | MSF’nin ülkede faaliyete başladığı yıl: 1997 | msf.org/uzbekistan

ÖNE ÇIKAN TIBBİ VERİLER:

7.300 bireysel ruh sağlığı danışmanlık seansı

2.500 TB tedavisi başlatılan hasta (760’ı çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi görüyor)

880 birinci basamak antiretroviral (ARV) tedavi başlatılan hasta

Özbekistan, çok ilaca dirençli tüberküloz oranının en yüksek olduğu 27 ülke arasında bulunuyor. Tüberküloz ve HIV tedavisi, Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) bu ülkedeki çalışmalarının odak noktası olmaya devam ediyor.

Tüberküloz (verem) programı

Ocak ayında MSF, Karakalpakistan Eyaleti’nin Nukus şehrinde TB PRACTECAL klinik deneme sürecini başlattı ve 2017 yılı sonuna kadar 55 hastayı bu programa dahil etti. Bu klinik süreç, mevcut olan ve yeni endikasyon kazandırılan ilaçlarla birlikte, bedakilin ve pretomanid isimli umut vadeden iki yeni ilaç içeren ve 6 ay gibi çok daha kısa süreli tedavileri değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu tedavinin daha etkili ve yan etkilerinin daha az olma potansiyeli var ve enjeksiyon yapılmasını gerektirmiyor.

Karakalpakistan’daki geniş kapsamlı tüberküloz tedavisi programının bir parçası olarak MSF, daha hasta odaklı hizmet modellerini uygulamaya koymak için Sağlık Bakanlığı’nın ulusal ve bölgesel yetkilileriyle çalışıyor. 2017’de MSF, 16 bölgenin beşinde Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni ilkelerinin ilk kez uygulanmasına destek verdi.

2017 yılı içinde 2.466 hasta tüberküloz tedavisine başladı. Bu hastalardan 1.710’u ilaca duyarlı tüberküloza, 756’sıysa ilaca dirençli türlere karşı tedavi edildi; ikinci gruba yaygın ilaca dirençli tüberküloz (YİD TB) hastası 79 kişi de dahildi. 756 ilaca dirençli tüberküloz hastasından 130’u yeni ya da yeni endikasyon kazandırılan ilaçlarla tedavi edildi.

HIV tedavisi

MSF, Taşkent HIV projesinde Sağlık Bakanlığı’yla çalışarak HIV, tüberküloz ve hepatit C tedavisine yönelik hizmetlerin birleştirilmesini desteklemek ve ikili enfekte hastalara daha etkili test ve tedavi sunmak için tam donanımlı bir merkez kurdu. 2017 yılında MSF ve Cumhuriyet AIDS Merkezi, MSF’nin enjektörle uyuşturucu kullanan kişiler ve seks işçileri gibi yüksek riskli grupları test ve tedavi etmesi üzerine anlaşmaya vardı.

2017 yılında 153 hasta hepatit C tedavisine başladı ve 14 hasta HIV için aldıkları ilk ve sonraki tedavileri başarısız olunca üçüncü basamak antiretroviral (ARV) tedaviye başlatıldı. 2017 yılında yaklaşık 880 hasta birinci basamak ARV tedavisine başladı.


Kaynak: MSF 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu

Yorum Yapın