COVID-19 ile Mücadele: MSF Hesap Verebilirlik Raporu 1: Mart-Mayıs 2020

COVID-19 salgını, 2020 yılının başından bu yana dünyanın birçok ülkesinde sağlık sistemleri üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu, ekonomileri sarstı ve sosyal hayatı büyük ölçüde durdurdu. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), hızla yayılan virüsle mücadele etmek için Ocak ayından itibaren dünya çapında çalışmalarının kapsamını genişletti. COVID-19 projelerinin hayata geçirilmesi ve devam etmekte olan projelerde temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için önemli kaynaklar ayrıldı.

Rapor hangi başlıklardan oluşuyor?

MSF’nin COVID-19 salgını özelindeki çalışmalarına dair hesap verebilirlik raporlarının ilki olan bu rapor*, kuruluşun pandemiyle mücadelesini daha anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Rapor; yürütülen faaliyetler ve varılan sonuçlar, yapılan harcamalar, ve temel ilaç ve malzemelere erişim ve bunları ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırma konusunda yaşanan zorluklara ışık tutuyor.

Raporun üçüncü bölümünde Mart – Mayıs 2020 döneminin yanı sıra yılın başında yürütülen bazı faaliyetler zaman çizelgesi olarak sıralanıyor. Dördüncü bölümde, MSF’nin salgın hazırlığını hızlandırmak ve mevcut projeleri salgınla mücadele doğrultusunda uyarlamak için nasıl ‘vites değiştirdiği’ anlatılıyor. Beşinci bölümde, MSF’nin Mart ayından Mayıs sonuna kadar salgının merkezi olan Avrupa'da yürüttüğü çalışmalara ait temel veriler aktarılıyor. Altıncı bölümde ise MSF'nin insan kaynakları, lojistik, tedarik ve finansla ilgili yaşanan başlıca zorlukları yönetme yaklaşımı ele alınıyor.

Farklı bağlamlar, farklı yaklaşımlar

MSF, etkin sağlık sistemlerine sahip olan ülkelerde kompleks acil durum müdahalesi ve halk sağlığı yaklaşımları konusunda tavsiyelerde bulunuyor, aşırı yoğunluk nedeniyle baskı altında olan sağlık tesislerine destek oluyor. Sağlık çalışanlarının korunmasını sağlayıp hassas durumda olan insanlara tedavi ve bakım sunuyor. MSF'nin çatışma bölgeleri, insani krizler ve kırılgan sağlık sistemleri ile sınırlı kaynaklara sahip ülkelerdeki önceliği ise tıbbi ekiplerin hayat kurtarıcı bakım sunabilmelerini ve COVID-19 hastalarını güvenli bir şekilde tedavi edebilmelerini sağlamak.

MSF aynı zamanda HIV ve tüberküloz hastalarının tedavisi, kızamık aşısı kampanyaları, sıtmanın önlenmesi ve kolera veya Ebola gibi diğer bulaşıcı hastalık salgınlarına karşı mücadele gibi önemli tıbbi faaliyetleri sürdürmeye ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bu faaliyetleri gözden geçirmeye çalışıyor.

COVID-19 Kriz Fonu

MSF başlatılacak COVID-19 programları için acil olarak maddi destek sağlamak ve sağlık hizmetleri üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltmak için Mart ayında COVID-19 Kriz Fonu'nu oluşturdu. Fon, 2020 ve 2021 boyunca COVID-19 salgınıyla mücadelede ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı maliyetleri karşılamak için kullanılmak üzere 150 milyon avroluk destek toplanmasını hedefliyor. Fon kapsamında toplanan destek Temmuz ayı sonunda 99 milyon avroya ulaştı.

Hesap verebilirlik raporları serisi

MSF'nin COVID-19 salgınıyla mücadele yönündeki faaliyetlerine ilişkin ikinci hesap verebilirlik raporunun Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. Bu rapor, Haziran – Ağustos 2020 arasında yürütülen çalışmaları kapsayacak. Eylül – Aralık 2020 dönemine odaklanacak üçüncü raporun ise 2021'in başlarında yayımlanması planlanıyor.

*Raporun tamamına (İngilizce) bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ana sayfa görseli: Hastaların arasına dönmeden önce kişisel koruyucu ekipmanını kontrol eden bir sağlık çalışanı (Hindistan)
@Garvit Nangia/MSF