TTB ve MSF’den “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi”

Türk Tabipleri Birliği ve Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières - MSF) tarafından düzenlenen, “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi” başlıklı panel ve sergi açılışı, 11 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Âli Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, MSF’nin kısa süre önce Türkçeye çevrilen "Because Tomorrow Needs Her" (Yarınların Kadına İhtiyacı Var) kitabından yola çıkarak Türkiye’de kadın sağlığı konusunda toplumsal bilince katkıda bulunmak amacıyla, MSF’nin saha deneyimleri ve TTB’nin kadın sorunlarıyla ilgili mücadelesini bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

Etkinlik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve MSF Türkiye Temsilcisi Vekili Serap Öztürk’ün açılış konuşmaları ile başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB’nin kadın sorunları konusundaki çalışmalarına değinirken, Serap Öztürk de kadın sağlığı mücadelesinin önemini anlattı.

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış: Kadınlar hem göçmen hem kadın olarak çifte yük taşıyor

Konuşmaların ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu’nun moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış “Savaş, Göç ve Kadın Sağlığı” başlıklı sunumunda, kadınların savaş ve göçlerde en savunmasız gruplardan biri olduğunu vurgulayarak, bu tür olağanüstü durumlarda kadınların katmerli yük taşıdıklarını anlattı.

Daniela Abadi: Üreme sağlığı hizmetlerimizle Suriyeli kadınların hastalık ve ölüm oranlarını azaltmayı hedefliyoruz

Özvarış’ın sunumunun ardından, Sınır Tanımayan Doktorlar Suriye-Türkiye Gaziantep Programı Sağlık Eş Direktörü Daniela Abadi, MSF’nin Angola'dan Yemen'e, Ürdün'den Fildişi Sahilleri'ne kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan saha deneyimlerinden örnekler aktardı.

Abadi, konuşmasının devamında 15 Aralık 2015'te hizmet vermeye başlayan Gaziantep Suriyeli Kadın Sağlığı Polikliniği’nin çalışmalarından söz ederken, açılıştan bu yana beklenen sonucun %60’ına ulaştıklarını, yalnızca Mart ayında 1.113 muayene gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Abadi, aynı zamanda aile planlaması, jinekolojik muayene, doğum öncesi ve doğum sonrası hizmetlerinin verildiği poliklinik ile MSF'nin, doğurganlık çağındaki Suriyeli kadınların hastalık ve ölüm oranlarını azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin: Bir Kitabın Düşündürdükleri

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin ise, çevirisini Aral Sürmeli ile birlikte yaptığı, İNSEV ve MEDAK ortaklığıyla yayına hazırlanan "Yarınların Kadına İhtiyacı Var" kitabını tanıttı. Çeşitli yazar ve düşünürlerden alıntı yaparak bir kitabın bir başka dildeki yolculuğunu anlatan Yasin, aynı zamanda dünya çapında kadınların iş ve siyaset dünyasındaki konumuna da değindi.

"YARINLARveKADINLAR" Fotoğraf sergisi 

Panelin ardından fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, Ankara İbni Sina Hastanesi Hasan Âli Yücel Konferans Salonu Fuayesi’nde bir hafta süreyle görülebilir.

Fotoğraflar: Ali Saltan 

Yorum Yapın