PANDEMİYLE MÜCADELE EDERKEN KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR NELER?

Riskli koşullarda yaşayan insanların korunmasını sağlamak

COVID-19 salgınının evsizler, Yunanistan ve Bangladeş'teki kamplarda yaşayan mülteciler ya da Yemen ve Suriye'deki çatışmalardan etkilenenler gibi riskli ortamlarda bulunan insanları nasıl etkileyebileceğine dikkatle bakmamız gerekiyor. İnsanlar buralarda, sağlık hizmetlerine erişimin zaten sınırlı olduğu, zorlu, aşırı kalabalık ve genellikle hijyenik olmayan koşullar altında yaşıyorlar.

Temiz suya erişimi olmayan insanlardan sık sık ellerini yıkamalarını nasıl isteyebiliriz? Geçim sıkıntısı nedeniyle gündelik işler yapmak zorunda olan insanlara nasıl evde kalın diyebiliriz? Bir odayı 10 kişiyle paylaşmak zorunda olan insanlardan kendilerini izole etmelerini nasıl isteyebiliriz? Yine de, insanları koruyucu önlemlere (sık sık el yıkamak gibi) dair bilgilendirmek ve kendilerini korumaları (COVID-19 ile enfekte olmuş bir kişiyle temas halinde kendini izole etme dahil) için gerekli araçlara sahip olmalarına yardımcı olmak çok önemli.

COVID-19 bu gibi kırılgan ortamlarda yayılmaya başlarsa kontrol altına alınması çok zor olacaktır. Mülteci kampları (Bangladeş'teki Cox's Bazaar veya Yunan adaları gibi) ya da yüksek yoğunluklu gecekondu bölgeleri (Kenya’daki Kibera veya Khayelitsha) gibi yüksek riskli ortamlarda temel sağlık taraması ve yerinde/merkezi olmayan testlerin derhal uygulanması gerekir.

Sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamak

Sağlık çalışanlarını virüse yakalanmaktan korumak, genel ve COVID-19 ile ilgili sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak açısından çok önemli. Ancak kişisel koruyucu ekipman temini konusunda küresel düzeyde yaşanan sıkıntılar büyük bir tehdit oluşturuyor. Sağlık çalışanları, işlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapabilmek için ihtiyaç duydukları ekipmana erişebilmelidir.

Yeni tip koronavirüsün etkili tedavisi için araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ederken, potansiyel ilaçlarla ilgili klinik çalışmaları yakından takip ediyoruz.

COVID-19 için geliştirilen her bir ilaç, test ve aşı, ihtiyaç duyan herkes için erişilebilir olmalıdır. Hükümetlerin zorunlu lisanslar vererek COVID-19 tıbbi araçları için patentleri askıya almaya veya geçersiz kılmaya hazır olmaları; tedarikçilerin herkesin karşılayabileceği makul fiyatlarla test ve tedavi satabilmeleri için patentlerin ve diğer engellerin kaldırılması büyük önem taşıyor.

MSF projelerinde sürekliliğin sağlanması

Çalışmakta olduğumuz yerlerde hastaların tümüne sürekli bakım sağlayabilmek ve potansiyel COVID-19 vakalarını yönetebilmek için tıbbi ekiplerimizi hazırlıyoruz. Hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması çok önemli, bu nedenle tıbbi ekiplerimiz projelerimizde görülebilecek koronavirüs vakaları için de hazırlık yapıyor. Bunun için enfeksiyon önleme ve kontrolü önlemleri alıyor; örneğin triyaj bölgelerinde tarama yapıyor, izolasyon alanları oluşturuyor ve sağlık eğitimi veriyoruz.

Projelerimizde tıbbi faaliyetlere devam ediyoruz; ancak cerrahi maske, sürüntü almak için çubuk, eldiven ve COVID-19 tanısı için gerekli kimyasallar gibi bazı temel malzemelerin sürekliliği konusunda endişe duyuyoruz. Salgın sırasında uygulanan kısıtlamalar, aktif farmasötik bileşenlerin üretiminin azalması ve ihracat hareketlerindeki azalma nedeniyle jenerik ilaçların ve temel ilaçların (antibiyotikler, antimalaryal ve antiretroviral ilaçlar gibi) ithal edilmesinde güçlükler yaşanıyor. Bu da diğer hastalıkların tedavisi için gerekli ilaçların tedarik edilmesi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

COVID-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle çalışanlarımızı tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ülkelere yönlendiremiyoruz; örneğin cerrahlar gibi uzman profillerine ihtiyaç duyulan projelerin bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için çözümler bulmaya çalışıyoruz. Uluslararası çalışanların oranı toplam çalışan sayımızın yalnızca %8’ini oluşturduğu için seyahat kısıtlamalarından belli bir düzeyde etkileniyoruz ve MSF projelerinin çoğu yerel ekipler tarafından yürütülüyor.

Pandemi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili güncel bilgi için: www.msf.org/covid-19

Ana sayfa görseli: Bir hemşire, MSF’nin salgın yönetimi konusunda destek verdiği hastanede şüpheli COVID-19 vakalarına ayrılan çadırdaki hastaları kontrol ediyor. MSF, Mons’da (Belçika) CHU Ambroise Pare Hastanesi ile iş birliği halinde çalışıyor. @Pablo Garrigos/MSF

Yorum Yapın