Polis Midilli Adası’ndaki Moria kampını karantina altına aldı

3 Eylül 2020 - Yunanistan hükümeti, Midilli Adası’ndaki göçmenler ve sığınmacılar için Moria kampında iyi planlanmamış ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir karantina uyguluyor. Bu tür toplu karantina uygulamaları tehlikelidir ve bu uygulamalardan her koşulda kaçınılmalıdır. Bu tür kısıtlayıcı önlemler, kampta bulaşı azaltmak ve insanların onurundan geriye kalanları korumak için kapsamlı bir strateji geliştirilmemiş olmasının bahanesi olarak kullanılmamalıdır.

Adanın göçmen olmayan sakinleri arasında doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı son zamanlarda artıyor, Moria kampı sakinleri arasında ise yalnızca bir doğrulanmış COVID-19 vakası var (2 Eylül 2020). Hükümet, adayı virüsün yayılmasından koruyor gibi yaparak insanları cehennem koşullarında hapsetmemeli ve Moria'daki sığınmacılar için uygun bir halk sağlığı müdahalesi geliştirmelidir.

Yasin, Afganistan'dan ve 9 yaşında. Babası Mohtar ile haftada bir çocuk psikoloğuna danışmak için MSF çocuk kliniğine geliyor. Sürekli kâbus görüyor ve Moria'da başına kötü bir şey geleceğinden korkuyor. Büyüdüğünde, Moria'nın tam karşısında bulunan MSF pediatri kliniğindeki “psikoloğu gibi çocuklara yardım etmek” istiyor. Yasin, 3 yaşındaki erkek kardeşi ve ebeveynleriyle zeytinlikte derme çatma bir sığınakta yaşıyor. @Enri CANAJ/Magnum Photos, MSF için.

Moria kimse için güvenli değil, ancak kampta yaşı ve altta yatan sağlık koşulları nedeniyle COVID-19 açısından risk grubunda olduğu belirlenen 200'den fazla kişi bulunuyor. Aylardır Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve diğer aktörler olarak; Moria kampının tüm sakinlerinin ama özellikle tıbbi açıdan hassas durumda olan insanların Midilli, anakara ya da AB üyesi diğer ülkelerde güvenli yerlere acilen tahliye edilmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Hükümet, Nisan ayında tahliye yapılacağı sözünü vermişti, ancak beş ay sonra insanlar hâlâ kapana kısılmış durumda ve kamp şu anda polis kordonuyla çevrilmiş durumda. Moria'da doğrulanan COVID-19 vakasının ardından insanların kamptan güvenli bir yere tahliye edilmeleri daha da acil bir ihtiyaç haline gelmiş bulunuyor. Yunanistan makamları bunu yapmadığı takdirde üzerlerine düşen bakım yükümlülüğünü açıkça ihmal etmiş olacaktır.

İyi planlanmış bir halk sağlığı müdahalesine ihtiyaç var

MSF’nin Midilli'deki COVID-19 Saha Koordinatörü Caroline Willemen şöyle açıklıyor: "Yerel sağlık yetkilileri kamp sakinlerini COVID-19 için test etmeye başladı, ancak bu yapılması gerekenlerin yalnızca küçük bir kısmı. Temas takibi, testler, iyileştirilmiş hijyen koşulları ve kolayca erişilebilir sağlık hizmetleriyle desteklenen iyi planlanmış bir halk sağlığı müdahalesine ihtiyaç var. Zorunlu toplu karantinanın gerekçesini anlayabilmiş değiliz, ancak şurası kesin ki bu önlemler hastalarımızın ruh sağlığını daha da olumsuz yönde etkileyecek.”

Şu anda Moria'da altta yatan sağlık sorunları olan yaşlılar, hamile kadınlar ve mevcut politikanın sonucu olarak korku içinde ve daha fazla travmaya maruz kalan çocuklar var. Hükümet, bu insanları korumak yerine onları kampta COVID-19 ile kuşatarak hastalığa karşı savunmasız halde bırakıyor.

Halk sağlığı üzerine çalışan herkes, özellikle COVID-19’un kampın dışında var olduğu biliniyorsa, karantina yerine kapsamlı bir yaklaşımın gerekli olduğunu bilir. Salgınlar karşısında bir halk sağlığı müdahalesini başarılı kılan faktörleri biliyoruz:

  • Polislik ve gözaltı gibi zarar verici önlemlere başvurmak yerine toplumun uygun biçimde bilgilendirilmesini sağlamak
  • Salgınla mücadelede toplumla işbirliği halinde çalışmak
  • Temel hijyen önlemlerinin herkes için olabildiğince erişilebilir olmasını sağlamak
  • Yüksek tıbbi risk altında olan kişilerin tahliyesi ve korunması
  • Yaygın test
  • Pozitif vakaların izolasyonu ve tedavisi
  • Temas takibi
  • Yalnızca asgari standartların mevcut olduğu ve tıbbi takibin sağlanabildiği yerlerde karantina uygulamak

Yetkililerin şimdiye kadar salgına müdahale anlamında attıkları adımlar, bir halk sağlığı önlemi (bildirildiğine göre kampta teste başlanması) ve bir gereksiz toplu uygulamadan (karantina) ibaret oldu. Bakım yükümlülüğünü yerine getirmek için Yunanistan hükümeti; halk sağlığı adına hiçbir yarar sağlamayacak ve kaçınılmaz olarak daha fazla acıya neden olacak toplu bir karantinaya güvenmek yerine, diğer halk sağlığı önlemlerini acilen hayata geçirmeli ya da Moria kampındaki tüm insanları daha güvenli yerlere tahliye etmelidir.

Yorum Yapın