Merkezi Cenevre'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières, MSF), silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren bağımsız bir uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşudur.

MSF; dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunar.

Bağımsızlık, tarafsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MSF, tıp etiği ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Dünya Çapında Sınır Tanımayan Doktorlar Hareketi

Günümüzde katılımcı yönetim sistemiyle çalışmalarını sürdüren Sınır Tanımayan Doktorlar, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1971 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te kurulmuştur.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan MSF, bugün 24 farklı ülkedeki şubelerin bir araya gelerek “Uluslararası MSF Hareketi” adı altında buluştuğu küresel bir harekettir. MSF, çoğu yerel personelden oluşan 35.000'den fazla sağlık çalışanı, lojistik ve yönetim kadrosuyla 70'den fazla ülkede farklı projeler yürütmektedir.

Bağımsız ve Tarafsız Tıbbi İnsani Yardım

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın temel ilkeleri dernek tüzüğünde tanımlanmıştır. Çalışmaları ise insani yardım ilkelerine dayanmaktadır. MSF çalışanları kendilerini, afet ve kriz durumlarında dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi topluluklara nitelikli sağlık hizmeti vermeye adamıştır.

MSF, dünya çapındaki tüm çalışmalarını bağımsız olarak yürütür. Derneğin kaynaklarının %90’dan fazlası kurumsal fon kaynaklarından değil, dünya çapındaki 6,1 milyon bireysel bağışçıdan sağlanmaktadır.

MSF'nin insani yardım faaliyetleri tarafsızdır. MSF silahlı çatışmalarda taraf tutmaz ve savaş mağdurlarına Uluslararası İnsancıl Hukuk ilkeleri doğrultusunda tıbbi insani yardım ulaştırır.

Tanıklık Etme ve Kamuoyuna Duyurma

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın sağlık ekipleri, çalıştıkları bölgelerde sık sık şiddet olaylarına, istismar ve ihlallere tanıklık etmektedir.

Uluslararası ilginin yetersiz olduğu durumlarda savunuculuk faaliyetlerine ağırlık verebilen MSF; 1993 yılında gerçekleşen Srebrenitsa katliamı gibi haber başlıklarının gerisinde kalan, gözardı edilen veya unutulan krizlerle ilgili dünya kamuoyunu bilgilendirmek, insani yardım sisteminin yetersiz kaldığı durumları eleştirmek veya siyasi nedenlerle insani yardımın kötüye kullanılmasının karşısında durmak amacıyla, tanıklık ettiği hak ihlallerini kamuoyuna duyurabilir.

Nitelikli Sağlık Hizmeti

Sınır Tanımayan Doktorlar, yeterli maddi imkanı olmayan insanların üçüncü sınıf sağlık hizmeti almasına karşıdır. Bu nedenle hasta ve yaralılara her koşulda en nitelikli hizmeti verebilmek için çaba sarfeder.

MSF, 1999 yılında Nobel Barış Ödülü ile onurlandırıldığında, verilen para ödülünün, ihmal edilen hastalıklarla mücadele etmek ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak amacıyla kullanılacağını beyan etmiştir.

Bu sayede “İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç İnisiyatifi” ile birlikte İlaç Kampanyası’nı başlatarak HIV/AIDS hastalığının tedavi maliyetini düşürmeye yardımcı olmuştur. Aynı zamanda sıtma, uyku hastalığı ve kala azar gibi ihmal edilen hastalıkların tedavisi için gereken ilaçların araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Davranış Kuralları

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kendisini sorumluluk sahibi bir işveren ve kuruluş olarak tanımlar. Bu, üyelerinin sağduyulu davranışlarına bağlıdır. Çalışanlar ve işverenler, kabul edilemez davranışları önlemek, saptamak ve çözüm geliştirmek için karşılıklı ve birbirini tamamlayıcı sorumluluklar üstlenirler. MSF çalışanları hastalarını ve MSF hizmetlerinden doğrudan yararlanan kişileri, bu bağlantıda belirtilen davranış kuralları ve taahhütleri konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.