Fotoğraf: H.J. Burkard

Bir kuruluşun ilkelerini tanımlamak için pırıltılı sözcükler kullanmak kolaydır. Zor olan, bu ilkeleri pratiğe dökebilmektir.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) kimliğinin temelini, bağımsızlık, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine olan bağlılığı oluşturmaktadır. Çalışmalarımız, kurulduğumuz 1971 yılından bu yana, sağlık hizmetlerinden lojistik, finans ve iletişime kadar her yönüyle bu amaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu ilkelere olan bağlılığımız ve bunların üzerine inşa ettiğimiz Sınır Tanımayan Doktorlar, uluslararası düzeyde takdir görmüş ve 1999 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştır.

Sınır Tanımayan Doktorlar için insani yardım şudur: Sıkıntıyı hafifletmek, insanlara hayatlarının kontrolünü yeniden kazandırmak, adaletsizliklere tanıklık etmek ve tarafların sorumluluk alması için ısrarcı olmaktır...

Dr. James Orbinski, Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Eski Başkanı

Objektiflik

Bizler ihtiyacı olan insanlara ücretsiz sağlık yardımı sağlarız. Bu insanların hangi ülkede yaşadıkları, hangi dine inandıkları ve hangi siyasi görüşü destekledikleri bizler için tamamen önemsizdir. Önemli olan tek şey, bu kişilerin birer insan olarak yardıma ihtiyaç duymalarıdır. Bu yüzden bizler, her koşulda objektifliğimizi koruruz.

Tarafsızlık

Anlaşmazlık ve çatışma durumlarında, tıbbi ihtiyacın en fazla olduğu bölgelere ulaşıp sağlık hizmetlerimizi sunarız ve olaylara mutlak surette tarafsız yaklaşırız. Çünkü MSF’nin sağlık hizmetlerinde yalnızca tıbbi ihtiyaçlar esastır. MSF saha hastanelerinin odalarına baktığınızda, yaralı sivilleri, karşı gruba mensup yaralı askerlerle yan yana tedavi olurken görebilirsiniz. Düşmanlık ve silahlar, hastane kapısında terk edilmelidir.

Bağımsızlık

Çalışmalarımızda, hükümetlerden, uluslararası fon kurumlarından ve özel kuruluşlardan nadiren fon alırız. Bunun yerine, bağımsız bireysel bağışçılarımıza itibar ederiz. Kaynaklarımızın %90’ından fazlası, dünyanın dört bir yanından küçük miktarlarda bağış yapan bireysel bağışçılarımızdan sağlanır.

Bu yaklaşımımız, herhangi bir acil durum gerçekleştiğinde resmi fonların verilmesi için beklemeye veya bağış kampanyası için medya yoluyla ilgi çekmeye gerek duymadan, ihtiyaçlara anında cevap verebilmemizi ve hayat kurtarmak üzere hızlıca hareket edebilmemizi sağlar. Ekonomik bağımsızlığımız, aynı zamanda, sağladığımız yardımların herhangi bir siyasi veya askeri hedef doğrultusunda kullanılamayacağının kesin teminatıdır.

Kabul Görme

Nerede çalışırsak çalışalım, bölgedeki yerel halkın Sınır Tanımayan Doktorlar’ın siyasi olarak tamamen tarafsız olduğundan ve ihtiyacı olan her bireyin bu doğrultuda eşit nitelikte yardım alacağından emin olmasını sağlarız. Çalıştığımız bölgelerde radyo kampanyaları yürütürüz ve bakanlardan savaş liderlerine, topluluğun itibarlı yaşlılarından kadın gruplarına kadar herkesle toplantılar yaparız. Çalışmaya başlamadan önce bizi tanımalarına izin verir ve tarafsızlığımızdan emin olmalarını sağlarız.

Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi zorlu ve tehlikeli bölgelerde çalışabilmemiz, burada yaşayan topluluklarca kabul edilmemiz ve bize duyulan güven sayesinde mümkündür.

Araştırma - Geliştirme

Sınır Tanımayan Doktorlar, gerektiğinde sözünü sakınmayan bir kuruluştur. Kendimizden ve diğer kuruluşlardan yüksek standartlar bekler ve bunu talep ederiz. Diğer insani yardım kuruluşlarının dürüst olmadığını, yetersiz kaldığını veya yavaş tepki verdiğini düşündüğümüz zaman bunu açıkça ifade ederiz. Aynı zamanda, kuruluş olarak kendi performansımızı da eleştirir ve çalışmalarımızı bu doğrultuda geliştirmek için çaba gösteririz.

2012 yılında MSF “Humanitarian Negotiations Revealed” [Açığa Çıkarılmış İnsani Müzakereler] adında bir kitap yayınlamıştır. Bu kitap dünya çapında zor durumdaki insanlara daha etkili yardım sağlamak adına kimi zaman gerekli etkiyi göstermiş, kimi zaman da etkisiz kalmış olan MSF’nin müzakere örneklerini ayrıntılı bir biçimde irdelemektedir.

Yemen, Sri Lanka ve Afganistan’da son zamanlarda yaşanan çatışmaların vaka incelemeleri, MSF’nin desteğe en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için nasıl bir efor sarf ettiğinin birer kanıtıdır. Bu örnekler, aynı zamanda, tehlikeye atılma ve ödün verme söz konusu olduğunda MSF’nin nereye kadar gidilebileceğine ışık tutar.

Kitapta ayrıca doğal afetler söz konusu olduğunda temin edilen yardımların faydası gibi, genel konuları ele alan makaleler de bulunmaktadır.

Nobel Barış Ödülü

Sınır Tanımayan Doktorlar, dünya çapında önderlik ettiği insani yardım çalışmalarından dolayı 1999 yılında Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmıştır.