Fotoğraf: H.J. Burkard

Bir kuruluşun ilkelerini tanımlamak için pırıltılı sözcükler kullanmak kolaydır. Zor olan, bu ilkeleri pratiğe dökebilmektir.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) kimliğinin temelini, bağımsızlık, tarafsızlık ve ayrım gözetmeme ilkelerine olan bağlılığı oluşturmaktadır. Çalışmalarımız, kurulduğumuz 1971 yılından bu yana, sağlık hizmetlerinden lojistik, finans ve iletişime kadar her yönüyle bu amaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu ilkelere olan bağlılığımız ve bunların üzerine inşa ettiğimiz Sınır Tanımayan Doktorlar, uluslararası düzeyde takdir görmüş ve 1999 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştır.

"Sınır Tanımayan Doktorlar için insani yardım; insanların acılarını hafifletmek, insanlara hayatlarının kontrolünü yeniden kazandırmak, adaletsizliklere tanıklık etmek ve tarafların sorumluluk alması için ısrarcı olmaktır." - Dr. James Orbinski, Sınır Tanımayan Doktorlar Uluslararası Eski Başkanı

Ayrım Gözetmeme

Bizler ihtiyacı olan insanlara ücretsiz sağlık desteği sağlarız. Bu insanların hangi ülkede yaşadıkları, hangi dine inandıkları ve hangi siyasi görüşü benimsedikleri bizler için tamamen önemsizdir. Önemli olan tek şey, bu kişilerin birer insan olarak yardıma ihtiyaç duymalarıdır. Bu yüzden bizler, her koşulda ayrım gözetmeme ilkemizi koruruz.

Tarafsızlık

Anlaşmazlık ve çatışma durumlarında, tıbbi ihtiyacın en fazla olduğu bölgelere ulaşıp sağlık hizmeti sunarız ve olaylara mutlak surette tarafsız yaklaşırız. Çünkü MSF’nin sağlık hizmetlerinde yalnızca tıbbi ihtiyaçlar esastır. MSF'nin saha hastanelerine baktığınızda yaralı sivilleri, karşı gruba mensup yaralı askerlerle yan yana tedavi olurken görebilirsiniz. Düşmanlık ve silahlar, hastane kapısında terk edilmelidir.

Bağımsızlık

Çalışmalarımızda, hükümetlerden, uluslararası fon kurumlarından ve özel kuruluşlardan nadiren fon alırız. Bunun yerine bireysel bağışçılarımıza itibar ederiz. Kaynaklarımızın %95’inden fazlası, dünyanın dört bir yanından küçük miktarlarda bağış yapan bireysel bağışçılarımızdan sağlanır.

Bu yaklaşımımız, herhangi bir acil durum gerçekleştiğinde resmi fonların verilmesi için beklemeye veya bağış kampanyası için medya yoluyla ilgi çekmeye gerek duymadan, ihtiyaçlara anında cevap verebilmemizi ve hayat kurtarmak üzere hızlıca hareket edebilmemizi sağlar. Ekonomik bağımsızlığımız, aynı zamanda, sağladığımız yardımların siyasi veya askeri amaçlar doğrultusunda kullanılamayacağının kesin teminatıdır.

Kabul Görme

Nerede çalışırsak çalışalım, bölge halkının Sınır Tanımayan Doktorlar’ın siyasi olarak tamamen tarafsız olduğundan ve ihtiyacı olan her bireyin bu doğrultuda eşit nitelikte yardım alacağından emin olmasını sağlarız. Çalıştığımız bölgelerde radyolar aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yürütür,  bakanlardan savaşan grupların liderlerine, topluluğun itibarlı yaşlılarından kadın gruplarına kadar tüm kesimlerle görüşmeler yaparız. Çalışmaya başlamadan önce bizi tanımalarına izin verir ve tarafsızlığımızdan emin olmalarını sağlarız.

Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi zorlu ve tehlikeli bölgelerde çalışabilmemiz, burada yaşayan topluluklarca kabul görmemiz ve bize duyulan güven sayesinde mümkündür.

Araştırma - Geliştirme

Sınır Tanımayan Doktorlar, gerektiğinde sözünü sakınmayan bir kuruluştur. Kendimizden ve diğer kuruluşlardan yüksek standartlar bekler ve bunu talep ederiz. Diğer insani yardım kuruluşlarının dürüst olmadığını, yetersiz kaldığını veya yavaş tepki verdiğini düşündüğümüz zaman bunu açıkça ifade ederiz. Aynı zamanda, kuruluş olarak kendi performansımızı da eleştirir ve çalışmalarımızı bu doğrultuda geliştirmek için çaba gösteririz.

2012 yılında MSF Humanitarian Negotiations Revealed adında bir kitap yayınlamıştır. Bu kitap dünya çapında zor durumdaki insanlara daha etkili yardım sağlamak adına kimi zaman gerekli etkiyi göstermiş, kimi zaman da etkisiz kalmış olan MSF’nin müzakere örneklerini ayrıntılı bir biçimde irdelemektedir.

Yemen, Sri Lanka ve Afganistan’da son zamanlarda yaşanan çatışmaların vaka incelemeleri, MSF’nin desteğe en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için nasıl çaba sarf ettiğinin birer kanıtıdır. Bu örnekler, aynı zamanda, tehlikeli bölgelerde çalışma ve ödün verme sözkonusu olduğunda MSF’nin nereye kadar gidilebileceğine ışık tutar.

Nobel Barış Ödülü

Sınır Tanımayan Doktorlar, dünya çapında önderlik ettiği insani yardım çalışmalarından dolayı 1999 yılında Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmıştır.