Sınır Tanımayan Doktorlar, çatışma, doğal afet, salgın hastalık durumlarında ve sağlık hizmetinden yoksun kalan topluluklara insani tıbbi yardım sağlar.

MSF hastalara temel sağlık hizmetleri sunar, gerektiğinde ameliyat hizmeti verir, salgın hastalıklarla savaşır, hastane ve klinikler işleterek rehabilitasyon hizmetleri sunar. Bunlara ek olarak aşı kampanyaları yürütür, beslenme merkezleri kurar ve ruh sağlığı hizmeti verir.

Faaliyetlerimizin önemli bir kısmı yaralanma ve hastalıkların tedavisi, anne sağlığı ve insani yardım çalışmalarını kapsar. Gerekli durumlarda su ve sanitasyonsistemleri kurar, temiz içme suyu tedarik eder ve hayatta kalan afetzedelere temel ihtiyaç malzemesi dağıtımı yaparız.

Çalıştığımız alanlar ve hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2014 Uluslararası Faaliyet Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

8.250.700

Ayakta Muayene

194.400

Sezaryen de dahil olmak üzere doğum yapan kadın sayısı

81.700

Genel Cerrahi Sayısı

2.114.900

Tedavi Edilen Sıtma Vakası

229.900

Kayıtlı olarak tedavi gören HIV hastası sayısı

217.900

Beslenme Programlarına Alınan Çocuk Sayısı

 

Sınır Tanımayan Doktorlar 2014’te 63 ülkede aktif olarak çalışmıştır. Sağlık hizmeti, danışmanlık desteği ve koordinasyon çalışmalarımızı kapsayan bu bölümdeki rakamlar, MSF faaliyetleri hakkında genel bir fikir edinilmesi için paylaşılmıştır. Daha fazla bilgi için MSF 2014 Uluslararası Faaliyet Raporu’nu inceleyebilirsiniz.