Doğal Afetler

Aceh’te meydana gelen tsunami sonrasında ıssız köylere tıbbi ve insani yardım malzemesi ulaştıran MSF çalışanları. Endonezya, Ocak 2005.

Deprem, tsunami ve kasırga gibi doğal afetler sadece birkaç dakika içinde bölge halkının tamamına ciddi zararlar verebilir. Binlerce insan bu afetler sonucunda yaralandığı gibi ailelerini, evlerini, sevdiklerini kaybetmenin verdiği acıyla büyük bir travma yaşarlar. Su ve sıhhi temizlik, sağlık, ulaşım gibi altyapılar genellikle bu afetler sonucunda zarar görür ve hizmetler sekteye uğrar. Hayatta kalanları koruyabilmek için hızlı bir biçimde sağlık hizmeti ve acil yardımın koordine edilmesi hayati önem taşır.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın afet müdahale ekipleri ve gelişmiş lojistik ağı, büyük boyutlu felaketlerden küçük çaplı afetlere kadar dünyanın herhangi bir yerinde her türlü afet durumunda hızlı bir şekilde müdahale edebilmemize olanak sağlar. Tıpkı Haiti Depremi’nde olduğu gibi, afet yardım çalışmalarımızı yalnızca dakikalar sonra başlatıp acil durumlarda kısa sürede gelişmiş altyapılar kurabiliriz.

Afet bölgelerinde nitelikli müdahale sunma konusundaki uzmanlığımız ise 45 yıllık bir deneyime, yıllar içinde geliştirdiğimiz güçlü lojistik destek sistemine ve sağlık, lojistik, su /sanitasyon alanında çalışan son derece donanımlı saha ekiplerimize dayanıyor.

Fon kaynaklarımızın %90’ından fazlası bireysel bağışçılarımızdan gelir. Bu durum MSF’nin bağımsız ve çabuk hareket edebilmesindeki en önemli etkendir. Hükümetler ve kurumsal bağışçılardan destek talep etmeye gerek kalmadan, kriz anlarında kısa sürede harekete geçebiliriz. Yalnızca ve yalnızca büyük çaplı afet durumlarında, ek yardıma ciddi bir ihtiyaç duymamız halinde farklı kaynaklardan bağış almayı kabul edebiliriz.

Kısa Bilgi:

  • Sınır Tanımayan Doktorlar bireysel bağışlar sayesinde hızlı hareket eder.
  • MSF Haiti Depremi’nde depremden yalnızca üç dakika sonra acil yardım çalışmalarına başladı.
  • Bir afette yalnızca ilk müdahaleyi değil, daha sonrasını da planlarız.
  • MSF dünyanın her yerinde ofislere ve acil müdahale ekiplerine sahiptir. MSF’nin acil çağrı ile direkt sahaya gönderebileceği deneyimli çalışanlardan oluşan geniş bir personel havuzu bulunmaktadır.

Anında Müdahale

2010 yılındaki Haiti Depremi müdahalesi, o güne dek yaptığımız en kapsamlı afet müdahalesi oldu. Bu deprem, 220.000 kişinin hayatını kaybetmesine, 1,5 milyon insanın evsiz kalmasına ve iki MSF hastanesi de dahil olmak üzere sağlık tesislerinin %60’ının tahrip olmasına sebep oldu.

Çoğu Haitili olmak üzere binlerce kişiyi görevlendirerek bir futbol sahası üzerine kurduğumuz sahra hastanesi de dahil olmak üzere toplamda 26 sağlık tesisiyle yardım sağlandı. 10 ay içerisinde 350.000 hasta tedavi edildi; 16.000 cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kolera salgını baş gösterdiğinde ülke çapındaki hastaların %60’ı Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından tedavi edildi.

Haiti, afet müdahalesinin çoğu zaman acil kriz durumlarında yardım ulaştırmanın ötesine geçtiğini kanıtlayan bir örnek oldu. Cerrahi, tıbbi, psikolojik destek, yiyecek, barınma ve su sağladığımız akut kriz durumu aşaması, daha sonraki aşamalara kıyasla daha kısa sürdü.

Uzun vadede enfeksiyon kaynaklı hastalıkların yayılmasını kontrol altına alma, sağlık sistemlerini yeniden yapılandırma ve geçici barınma merkezlerinde yaşayan insanlara destek sunma gibi çok daha geniş bir alanda faaliyetler sürdürüldü.

Afet Hazırlığı

Dünyanın farklı bölgelerinde 70'e yakın ülkede projeler yürüttüğümüz için bir afet meydana geldiğinde genellikle afet bölgesi çevresinde zaten çalışmakta olan ekiplerimiz bulunmaktadır. Bu ekipler merkez ofislerimizde her zaman hazırda bekletilen, hızlı değerlendirme ve anında müdahale konusunda deneyimli ve uzman kişilerden oluşan afet müdahale ekiplerimiz tarafından desteklenir.

Medikal ve lojistik kitlerimiz önceden paketlenmiş halde hızlı hareket edilmesi gereken durumlar için hazırda bekletilir ve dünyanın birçok yerinde merkezi noktalarda bulunan depolarımızda saklanır. Birkaç saat içinde afet bölgesine gitmek amacıyla hazır bulunabilecek deneyimli çalışanların bir listesi de bu ekiplerce tutulur; tıbbi müdahale gerektiren acil durumlarda kesinlikle gecikme yaşanmamalıdır.

Acil Müdahale Rezervi

Kuruluş olarak, bağışçılarımızın muazzam desteğiyle gurur duyuyoruz. Fonlarımızın çok büyük bir yüzdesi her ay bize dünyanın her yerinden küçük miktarlarda bağış yapan milyonlarca destekçimizden sağlanmaktadır. Bu durum bizlere esneklik ve rezerv sağlarken anında harekete geçme olanağı sağlar. Böylelikle bir afet anında kaynak oluşturmak için vakit kaybetmeden direkt müdahaleye başlayabiliriz.

Bir afet durumunda kamuoyundan bağış talebinde bulunmamız çok nadirdir. Bu gerekli görüldüğü durumlardaysa, yalnızca ihtiyacımız olduğu kadar bağış topladığımızdan emin olmak amacıyla dünya çapında 20’den fazla ülkede bulunan ofislerimizle ortak hareket ederiz.

2004 yılında Güney Asya’daki Tsunamisi felaketi sonrasında MSF sahadaki faaliyetleri için ihtiyaç olan kaynaktan çok daha fazla bağış toplama durumuyla karşı karşıya geldi (Felaketzedelerin çoğu hayatını kaybetmişti, geri kalanların geniş çaplı tıbbi ihtiyaç yoktu ve dünya kamuoyunun ilgisi çok büyüktü). Yalnızca bir kaç günde bağış toplamayı kesmemize rağmen gerçekleşen bu durum, bizlere toplanan fonları operasyonel ihtiyaçlarla çok dikkatli biçimde eşleştirmek gerektiğini öğretti. MSF, ne kadar bütçeye ihtiyaç duyacağını ve kamuoyundan ne kadar destek alabileceğini dikkatli biçimde sorgulayarak hareket etmeyi öğrendi.

Afet durumlarında herşey öngörüldüğü gibi olmayabilir; örneğin 2010 Haiti Depremi’nde bağış kampanyamızı başlatırken öngördüğümüz kaynaktan çok daha fazlasını harcadığımızı ve daha fazla fona ihtiyaç duyduğumuzu farkettik. Bağışçılarımız, ek destek istediğimizde bunun arkasında ciddi ve ayrıntılı bir değerlendirme süreci olduğunu bilmeliler. Eğer bir afet durumunda ek destek talep ediyorsak, ihtiyaçların boyutu ve sahada sağlayabileceğimiz destek bunu karşılayabilecek boyutta demektir.