Myanmar'ın Rakhine eyaletinde (eski adıyla Arakan) Rohingyalara yönelik şiddetin artmasıyla Bangladeş'e sığınan yüzbinlerce Rohingya mülteci, zor şartlarda yaşıyor. Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki MSF’ye ait Kutupalong sağlık tesisinde görev yapan Dr. Ian Cross, femur kırığı olan bir hastayla ilgileniyor. Fotograf: Paula Bronstein

2016 yılı mali kaynaklarımızı ve harcamalarımızı gösteren aşağıdaki tablolar, Sınır Tanımayan Doktorlar 2016 Uluslararası Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır.

Mali Denetim ve Şeffaflık

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) mali kaynaklarının kullanımı sıkı biçimde denetlenir.

MSF'nin uluslararası düzeyde birleştirilen finansman verilerini öne çıkaran aşağıdaki rakamlar, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile büyük ölçüde örtüşen MSF uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda muhasebe firmaları KPMG ve Ernst & Young tarafından Uluslararası Denetleme Standartları'na uygun olarak denetlenmiştir.Tüm temsilcilik ofislerimizin denetimden geçmiş mali raporları kamuya açıktır.

Aynı şekilde bağımsız denetlemeden geçen ve www.msf.org adresinden erişilebilen Uluslararası MSF Finansal Raporu, MSF’nin çalışmalarına şeffaf ve genel bir bakış sağlar. Gelir ve harcamaları ayrı ayrı tanımlar, bütçenin nereden nasıl elde edildiğini ve harcandığını gösterir.

Gelir Kaynakları ve Program Harcamaları

2016 yılında MSF gelirinin %95’i bireysel kaynaklar tarafından oluşturulmuştur. Bu başarı, dünya genelinde 6,1 milyondan fazla bireysel bağışçının ve özel vakıfların yardımıyla mümkün olmuştur.

Bütçemizin en büyük kısmı sahada çalışan ekiplerimiz için harcanmaktadır: Harcamaların yaklaşık %46’sı işe alınan yerel ve uluslararası çalışanlarımızın uçak biletleri, sağlık sigortası, konaklama, vb. harcamaları için kullanılmıştır.

Tıbbi harcamalar ve beslenme harcamaları kategorisi şunları içermektedir: İlaç ve tıbbi malzeme, aşı, hastane tedavi ücretleri ve terapötik gıda. Bu malzemelerin ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmesi için gerekli olan nakliye işlemleri ise, ulaşım, nakliye ve depolama hizmetleri kategorisinde belirtilmiştir.

Lojistik ve sanitasyon harcamaları; sağlık merkezlerimizin kurulumu ve inşaası için gereken yapı malzemeleri, su, sıhhi temizlik
malzemeleri ve lojistik tedariklerini kapsamaktadır.