Dignity IKaynaklarımız Nereden Geliyor?

Bütçemizin %90'ından fazlası tüm dünyada Sınır Tanımayan Doktorlar’ı (MSF) destekleyen 5,7 milyondan fazla bireysel bağışçı tarafından sağlanmaktadır. Bu yüksek oran, bizlere faaliyetlerimizde bağımsızlık ve esneklik sağlamaktadır. Mali kaynaklarımızın geri kalanıysa hükümetler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelmektedir.

Çalıştığımız bölgelerde farklı çıkar grupları olabildiği gibi, insani yardımın kötüye kullanılma riski de mevcuttur. Bu nedenle faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak için yalnızca özel bağışlarımıza itibar etmekteyiz.

Mali Kaynaklarımız Nasıl Kullanılıyor?

MSF, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve mali kaynaklarımızın %80’den fazlası tibbi insani yardım faaliyetlerimiz için harcanır. Kalan %20’lik kısım ise yönetim, idari işler ve bağış toplama çalışmalarında kullanılır. Gelirlerimizin belirli bir kısmı, afet durumlarında hızlı bir biçimde ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla daima rezervde tutulmaktadır.

Mali Denetim ve Şeffaflık

MSF mali kaynaklarının kullanımı sıkı biçimde denetlenir. Tüm temsilcilik ofislerimizin denetimden geçmiş mali raporları kamuya açıktır.

Aynı şekilde bağımsız denetlemeden geçen Uluslararası MSF Finansal Raporu, MSF’nin çalışmalarına şeffaf ve genel bir bakış sağlar. Gelir ve harcamaları ayrı ayrı tanımlar, bütçenin nereden nasıl elde edildiğini ve harcandığını gösterir.

2015 Yılı Mali Özeti: Kaynaklarımız Nasıl Kullanıldı?

2015 yılı mali kaynaklarımızı ve harcamalarımızı gösteren aşağıdaki tablolar, Sınır Tanımayan Doktorlar 2015 Uluslararası Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır.

Program Harcamaları

MSF_gelir_ve_kaynaklar1

Bütçemizin en büyük kısmı sahada çalışan ekiplerimiz için harcanmaktadır.
Fonlarımızın yaklaşık %45’i işe alınan yerel ve uluslarası
çalışanlarımızın uçak biletleri, sağlık sigortası, kalacak yer vb.
harcamaları için kullanılmaktadır. Sağlık ve beslenme harcamaları; ilaçlar, tıbbi ekipmanlar, aşılar, hastane harcamaları ve tedavi amaçlı besin takviyelerinden oluş -
maktadır. Bu malzemelerin ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmesi
için gerekli olan nakliye işlemleri ise, depolama ve ulaştırma
hizmetleri kategorisine dahildir. Lojistik ve sanitasyon harcamaları; sağlık merkezlerimizin kurulumu ve inşaası için gereken yapı malzemeleri, su, sıhhi temizlik
malzemeleri ve lojistik tedariklerini kapsamaktadır.MSF_gelir_ve_kaynaklar3

Gelir Kaynaklarımız

Bireysel gelirler %92
Kamu kurumu gelirleri %7
Diğer gelirler %1