Myanmar'ın Rakhine eyaletinde (eski adıyla Arakan) Rohingyalara yönelik şiddetin artmasıyla Bangladeş'e sığınan yüzbinlerce Rohingya mülteci, zor şartlarda yaşıyor. Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki MSF’ye ait Kutupalong sağlık tesisinde görev yapan Dr. Ian Cross, femur kırığı olan bir hastayla ilgileniyor. Fotograf: Paula Bronstein

2017 yılı mali kaynaklarımızı ve harcamalarımızı gösteren aşağıdaki tablolar, Sınır Tanımayan Doktorlar 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu’ndan alınmıştır (İngilizce).

Mali Denetim ve Şeffaflık

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) mali kaynaklarının kullanımı sıkı biçimde denetlenir.

Uluslararası düzeyde birleştirilen ve MSF’nin 2017 yılı finansman verilerini ortaya koyan bu rakamlar, İsviçre GAAP FER/RPC standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sözkonusu rakamsal veriler, muhasebe firmaları KPMG ve Ernst & Young tarafından da denetlenmiştir. 2017 yılı Mali Raporumuzun tamamına www.msf.org adresinden ulaşılabilmektedir. Dünya çapındaki MSF ülke ofisleri de, ilgili ülkenin muhasebe standartları, mevzuat ve denetim kurallarına uygun olarak hazırlanan ve denetimden geçmiş yıllık Mali Beyannamelerini de ayrıca yayımlamaktadır. MSF’nin çalışmalarına dair şeffaf ve genel bir bakış sağlayan bu raporlara ülke ofislerinden ulaşabilirsiniz.

Burada sunulan rakamlar 2017 yılına aittir ve tüm meblağlar milyon avro birimiyle ifade edilmiştir.

 

Gelir Kaynakları ve Program Harcamaları

MSF olarak, bağımsızlığımızı korumak ve toplumla bağlarımızı güçlendirmek adına, bireylerden gelen bağış oranının yüksek olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

2017’de MSF gelirlerinin yüzde 96’sı bireysel bağışlardan oluşmuştur. Bunu mümkün kılan, dünyanın her yerinden 6,3 milyondan fazla kişi ve bağımsız kurumun katkılarıdır.

 

En büyük gider kalemi personel giderleridir: Harcamaların yaklaşık yüzde 49’u (uçak biletleri, sigorta, konaklama, vb. dahil olmak üzere)
yerel ve uluslararası çalışanlarla ilgili giderlerdir.

Sağlık ve beslenme kategorisinde ilaçlar, tıbbi malzemeler, aşılar, hastaneye yatırma masrafları ve tedavi edici gıdalara ait giderler yer almaktadır. Bunların gönderim masrafları ise ulaşım, nakliye ve depolama başlığı altında sunulmaktadır.

Lojistik ve sanitasyon kategorisinde sunulan giderler, sağlık merkezlerinin yapımı ve donatılmasına, su ve sanitasyon altyapısı kurulmasına ve lojistik malzeme tedarikine ait giderlerdir.