MSF hemşiresi Sherri, 8 Kasım 2013 tarihinde Filipinler'i vuran tayfunun ardından bölgeye giden yaklaşık 200 kişilik MSF acil yardım ekibiyle birlikte gezici klinikler aracılığıyla afetzedelere yardım ulaştırıyor. Sherri, Jaro'da ülke içinde yerinden edilen kişilerin kaldığı bir kampta bir çocuğu muayene ediyor. Fotoğraf: Florian Lems/MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar, çatışma, doğal afet, salgın hastalık durumlarında ve sağlık hizmetinden yoksun kalan topluluklara insani tıbbi yardım sağlar.

MSF hastalara temel sağlık hizmetleri sunar, gerektiğinde ameliyat hizmeti verir, salgın hastalıklarla savaşır, hastane ve klinikler işleterek rehabilitasyon hizmetleri sunar. Bunlara ek olarak aşı kampanyaları yürütür, beslenme merkezleri kurar ve ruh sağlığı hizmeti verir.

Faaliyetlerimizin önemli bir kısmı yaralanma ve hastalıkların tedavisi, anne sağlığı ve insani yardım çalışmalarını kapsar. Gerekli durumlarda su ve sanitasyon sistemleri kurar, temiz içme suyu tedarik eder ve hayatta kalan afetzedelere temel ihtiyaç malzemesi dağıtımı yaparız.

MSF tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin neredeyse üçte biri Yemen, Güney Sudan, Afganistan, Irak, Nijerya ve Suriye gibi ülkelerde savaşların ortasında kalan insanlara yardım sunulmasına ilişkindi.

Ekiplerimiz aynı zamanda hareket halinde bulunan, baskıdan, yoksulluktan ve şiddetten kaçan, ülkelerin güvenli ve yasal yolları kapatmaları nedeniyle birçok vakada şiddetin, sömürünün ve tehlikenin yeni biçimlerine maruz kalan insanlara yardım etti.

Salgın hastalıklar ve doğal felaketlerden kaynaklanan diğer acil durumlara da yanıt veren çalışanlarımız, aynı zamanda tüberküloz (TB) ve HİV hastalarına yönelik nitelikli bakım ve tedavi desteği de sundu

Faaliyet alanlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2016 Uluslararası Faaliyet Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

9.792.200

Ayakta Muayene

250.300

Yardımcı olunan normal ve sezaryen doğum sayısı

92.600

Genel Cerrahi Sayısı

2.536.400

Tedavi Edilen Sıtma Vakası

222.200

Birinci basamak (HİV) antiretroviral tedavi alan hasta sayısı

80.100

Beslenme Programlarına Alınan Çocuk Sayısı

 

Sınır Tanımayan Doktorlar 2016'da 71 ülkede aktif olarak çalışmıştır. Sağlık hizmeti, danışmanlık desteği ve koordinasyon çalışmalarımızı kapsayan bu bölümdeki rakamlar, MSF faaliyetleri hakkında genel bir fikir edinilmesi için paylaşılmıştır. Daha fazla bilgi için MSF 2016 Uluslararası Faaliyet Raporu’nu inceleyebilirsiniz.