MSF hemşiresi Sherri, 8 Kasım 2013 tarihinde Filipinler'i vuran tayfunun ardından bölgeye giden yaklaşık 200 kişilik MSF acil yardım ekibiyle birlikte gezici klinikler aracılığıyla afetzedelere yardım ulaştırıyor. Sherri, Jaro'da ülke içinde yerinden edilen kişilerin kaldığı bir kampta bir çocuğu muayene ediyor. Fotoğraf: Florian Lems/MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar, çatışma, doğal afet, salgın hastalık durumlarında ve sağlık hizmetinden yoksun kalan topluluklara insani tıbbi yardım sağlar.

MSF hastalara temel sağlık hizmetleri sunar, gerektiğinde ameliyat hizmeti verir, salgın hastalıklarla savaşır, hastane ve klinikler işleterek rehabilitasyon hizmetleri sunar. Bunlara ek olarak aşı kampanyaları yürütür, beslenme merkezleri kurar ve ruh sağlığı hizmeti verir.

Faaliyetlerimizin önemli bir kısmı fiziksel travmaların ve hastalıkların tedavisi, anne - çocuk sağlığı ve insani yardım çalışmalarını kapsar. İhtiyaç olduğu takdirde su ve sanitasyon sistemleri kurar, temiz içme suyu tedarik eder ve hayatta kalan afetzedelere temel ihtiyaç malzemesi dağıtımı yaparız.

2017 yılında MSF tarafından yapılan harcamalara göre en büyük ülke programlarımız Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Güney Sudan, Afganistan, Irak, Nijerya ve Suriye gibi ülkelerde, çatışma bölgelerinde mahsur kalan insanlara yardım sunulmasına ilişkindi.

Ekiplerimiz aynı zamanda zulümden, yoksulluktan ve şiddetten kaçan, ülkelerin güvenli ve yasal yolları kapatmaları nedeniyle birçok vakada sömürünün ve tehlikenin farklı biçimlerine maruz bırakılan insanlara yardım etti.

Salgın hastalıklar ve doğal felaketlerden kaynaklanan diğer acil durumlarda da tıbbi insani yardım ulaştıran çalışanlarımız, aynı zamanda tüberküloz (TB) ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik nitelikli bakım ve tedavi desteği de sundu

Faaliyet alanlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2017 Uluslararası Faaliyet Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

10.648.300

Ayakta tedavi

288.900

Yardımcı olunan doğum

110.000

Büyük çaplı

cerrahi müdahale

2.520.600

Tedavi edilen

sıtma vakaları

201.300

HIV’e
karşı birinci basamak
antiretroviral tedavi gören
hasta sayısı

81.300

Beslenme programlarına alınan

çocuk sayısı

 

Bu bölümdeki rakamlar, MSF faaliyetleri hakkında genel bir fikir edinilmesi için paylaşılmıştır; ayrıntılı bilgi için MSF 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu’nu inceleyebilirsiniz.