Fotoğraf: Bruno De Cock/MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ulusal ve bölgesel alt kuruluşlardan oluşan ve temelini saha çalışanlarının oluşturduğu dünya çapında bir harekettir. MSF’nin en büyük güvencesi, üyelerinin MSF ilkelerine olan inancı ve bağlılığıdır.

Bugün merkezi Cenevre'de bulunan MSF'nin 24 farklı ülkede temsilciliği vardır. Bu temsilciliklerin her biri bağımsız tüzel kişiliklerdir; kendi yönetim kurullarını ve başkanlarını seçerler. Çoğu temsilcilik kendi yönetim ofisine sahiptir ve saha projeleri için ekip oluşturur, bağış toplar.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Kurumsal ve Yönetim Yapısı

Temsilcilikler, Sınır Tanımayan Doktorlar’ın tıbbi insani yardım programlarını yöneten beş faaliyet merkezine (Amsterdam, Cenevre, Barselona, Brüksel, Paris) bağlıdırlar. Bunların dışındaki birimler ise, lojistik merkezi ve tıbbi birimler dahil olmak üzere, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi çeşitli yollardan desteklemeyi amaçlar.

MSF ofisleri, temsilcilikleri, faaliyet merkezleri ve diğer kurumsal yapıları sürekli iletişim halindedir ve birlikte çalışırlar, resmi olarak tek bir “Sınır Tanımayan Doktorlar” adı altında toplanırlar. Tüm yapılar, “Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar” üyesi olarak hem kuruluş ilkelerine hem de birbirlerine bağlıdırlar.

Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın tüm birimleri ve uluslararası başkanı da dahil olmak üzere tüm çalışanları, MSF hareketinin kimliğini koruyan “Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF)” bir parçasıdır. Uluslararası MSF’nin en yüksek mercisi MSF Uluslararası Genel Kurulu'dur (UGK). Genel Kurul; üyeler, uluslararası başkan ve her ülke temsilciliğinden seçilen temsilcilerce oluşturulur. Uluslararası başkan UGK tarafından seçilir. MSF’nin 2015 Genel Kurulu'nda seçilen uluslararası başkanı Dr. Joanne Liu’dur. Uluslararası başkan ve kuruldaki diğer her temsilci kurulda tartışılan konuların karara bağlanması için bir oy hakkına sahiptir.

Uluslararası Genel Kurul, MSF’nin tıbbi insani yardım vazifesini korumakla yükümlüdür ve MSF’nin tüm tüzel kişiliklerine stratejik yönlendirmede bulunur; yetki ve sorumluluklarını Uluslararası Yönetim Kurulu’na devreder ve bu görevlerden Yönetim Kurulu’nu sorumlu tutar.

Uluslararası Yönetim Kurulu, beş faaliyet merkezinin temsilcilerinden ve UGK tarafından seçilen bir üye grubundan oluşur ve uluslararası başkan tarafından yönetilir.

Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar yönetimi, MSF hareketi için gerekli koordinasyonu, bilgiyi ve desteği sağlar. Ayrıca gerekli olduğu durumlarda uluslararası projeleri ve girişimleri hayata geçirir.

Uluslararası MSF ofisinin harcamaları ulusal temsilcilikler tarafından karşılanır. Uluslararası MSF’nin Genel Sekreteri ise Jérôme Oberreit’tir.

Sınır Tanımayan Doktorlar’a Bağlı Kuruluşlar

dndi

“İhmal Edilen Hastalıklar için İlaç Girişimi” (The Drugs for Neglected Diseases Initiative - DNDi) kala azar, uyku hastalığı, chagas ve sıtma gibi ihmal edilen hastalıklarla ilgili tedavi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek amacıyla başlatılan, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir ortaklıktır. DNDi, çocuklarda HIV/AIDS ve parazit kaynaklı hastalıkları da araştırmalarına dahil ederek çalışma alanını genişletmiştir.

Bu girişim, 2003 yılında Brezilya Oswaldo Cruz Vakfı, Hindistan Tıbbi Araştırmalar Kurulu, Kenya Tıbbi Araştırmalar Kurulu, Malezya Sağlık Bakanlığı, Fransa Pasteur Enstitüsü ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün “Tropik Hastalıklar Araştırma ve Eğitim Programı bu kuruluşun daimi gözlemcisidir.

Daha fazla bilgi için www.dndi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.


epicentre

1987’de Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kurulan Epicentre, gelişmekte olan ülkelerde toplum sağlığı ve epidemiyoloji alanlarında uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Epicentre, MSF’nin çalıştığı alanlarda araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütür.

Genel merkezi Paris’te, araştırma merkezleri ise Nijer ve Uganda’da bulunan Epicentre’ın 160 kişilik ekibi, epidemiyoloji alanında araştırmalar yürütmektedir. Epicentre aynı zamanda MSF çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim vermektedir. Merkez, aynı zamanda sağlık bilgi sistemleri için yazılım geliştirme ve sahada uygulama alanında uzmanlık geliştirmiştir.

Epicentre 1996 yılından bu yana epidemiyolojinin yanı sıra, yeni veya yeniden ortaya çıkan hastalıklar alanında Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliği yaptığı merkezlerden biri haline gelmiştir.

Daha fazla bilgi için www.epicentre.msf.org adresini ziyaret edebilirsiniz.