Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kolo'da küçük bir çocuk, kızamığa karşı aşı kampanyasının ilk gününde aşısını oluyor. Fotoğraf: Diana Zeyneb Alhindawi, Haziran 2016 (MSF Arşivi).

Bağışıklama halk sağlığında en uygun maliyetli ve etkin tıbbi müdahale yöntemlerinden biridir. Buna rağmen her yıl 1,5 milyon kişi, aşıyla önlenebilen hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Söz konusu aşılar, DSÖ ve MSF gibi sağlık kuruluşlarının çocukluk çağında olunmasını önerdiği bir dizi aşıdır. Günümüzde bunlar difteri-boğmaca-tetanos aşısı, kızamık, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus infuenza Tip B (Hib), konjüge pnömokok, rota virüs, BCG (verem aşısı), kızamıkçık, sarıhumma ve insan papillom virüsü (HPV) aşılarıdır. Bu aşıların tamamının her yerde uygulanması önerilmemektedir.

Aşılama kapsamının genel itibarıyla düşük olduğu ülkelerde MSF temel sağlık hizmetleri programı kapsamında 5 yaşından küçük çocuklara rutin aşılama hizmetleri vermek için çaba gösterir. Aşılama aynı zamanda MSF’nin kızamık, kolera, sarıhumma ve menejit salgınlarına karşı mücadelesinde de büyük önem taşır. Büyük ölçekli aşı kampanyaları salgın hastalıklar ve bağışıklamanın yararları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetleri de kapsar. Bu bağlamda kimlerin, ne zaman ve nerede aşı olabileceğine dair bilgi verilir.

2017’de MSF 544.800 rutin aşı uyguladı.

Kaynak: MSF 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu


Sınır Tanımayan Doktorlar her yıl dünyanın çeşitli ülkelerindeki çalışmalarının özetini yıllık faaliyet raporlarında sunar. Uluslararası Faaliyet Raporlarında yer alan Hastalıklar ve Faaliyetler Sözlüğü’nde çeşitli hastalıklara ve tedavi biçimlerine, ayrıca MSF’nin sistemli olarak yürüttüğü faaliyetlere dair güncel bilgi bulunur. Raporların Türkçe çevirilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Raporlarda hastalık ve faaliyetlere dair bilgiler, dünyada o dönemde yaşanan salgınlara göre değişiklik gösterebilir. Geçmiş yıllara ait raporlardan alınan bilgiler sitemizde ilgili başlıklarda erişime açıktır.

Yorum Yapın