Sağlığın Teşviki Faaliyetleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Rubingo'da MSF'nin sağlığı teşvik görevlisi bölge halkına hastalıklardan korunma yolları ve mevcut sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriyor. Fotoğraf: Gabrielle Klein/MSF, Ekim 2015.

Sağlığın teşviki faaliyetleri sağlığın iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlar. Sağlığın teşviki çift yönlü bir süreçtir: Bir topluluğun kültürünün ve uygulamalarının anlaşılması da topluluk üyelerine bilgi vermek kadar önemlidir.

MSF salgınlar esnasında, sözkonusu hastalığın nasıl bulaştığı ve önlenebileceği, ne tür belirtilere dikkat edilmesi gerektiği ve hastalanma durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verir. Örneğin MSF bir kolera salgına müdahale ediyorsa, hastalık kirli su ve yiyeceklerden ya da bakterinin bulunduğu yüzeylerle doğrudan temas yoluyla bulaştığından ekipler topluluğu doğru hijyen uygulamalarının önemi hakkında bilgilendirir.

Kaynak: MSF 2017 Uluslararası Faaliyet Raporu


Sınır Tanımayan Doktorlar her yıl dünyanın çeşitli ülkelerindeki çalışmalarının özetini yıllık faaliyet raporlarında sunar. Uluslararası Faaliyet Raporlarında yer alan Hastalıklar ve Faaliyetler Sözlüğü’nde çeşitli hastalıklara ve tedavi biçimlerine, ayrıca MSF’nin sistemli olarak yürüttüğü faaliyetlere dair güncel bilgi bulunur. Raporların Türkçe çevirilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Raporlarda hastalık ve faaliyetlere dair bilgiler, dünyada o dönemde yaşanan salgınlara göre değişiklik gösterebilir. Geçmiş yıllara ait raporlardan alınan bilgiler sitemizde ilgili başlıklarda erişime açıktır.

Yorum Yapın