Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Çin'de Düzenlenen G20 Zirvesi'ne Çağrı

MSF'nin destek verdiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kinyandoni Sağlık Merkezi Laboratuvarı, Eylül 2015. Fotoğraf: Gwenn Dubourthoumieu

MSF'nin destek verdiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kinyandoni Sağlık Merkezi Laboratuvarı, Eylül 2015. Fotoğraf: Gwenn Dubourthoumieu

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Çin'in ev sahipliğinde 4-5 Eylül tarihlerinde Hangzhou'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlere çağrı yaptı.

2 Eylül 2016 - Sağlık alanında dünya çapında yürütülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerinin eksikliklerine dikkat çeken MSF, AR-GE çalışmalarının kar getiren ürünlerden çok, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli hastalıklarla mücadele eden toplulukların sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ilaç, aşı ve teşhis yöntemlerine odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

MSF'nin Erişim Kampanyası (Access Campaign) kapsamında Sağlık Hizmetlerine Erişim ve İnovasyon konusunda danışman olarak görev yapan Katy Athersuch, MSF tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları söyledi:

"G20 liderleri sağlık alanında yürütülen araştırmalara dair sorunları masaya yatırırken yeni yöntem ve yaklaşımları ele almalı, dünyanın pek çok ülkesinde önemli bir sağlık sorunu olan tüberküloz ve ilaca dirençli diğer hastalıkların tedavisinde kullanılabilen yeni antibiyotiklerin kullanımını değerlendirmelidir.

Şu anda görüşülen bazı tekliflerin önümüzdeki yıllarda uygun maliyetli ilaçlara erişimi kısıtlayacağını ve ihtiyaç odaklı inovasyon çalışmalarının önünü keseceğini düşünüyoruz. Bu konuda son derece endişeliyiz çünkü bugüne kadar yürütülen tıbbi araştırma ve geliştirme projeleri, çoğunlukla tekelleşen bir piyasa altyapısını korumayı hedefliyordu. Bugün bu alanda yaşadığımız sorunlar, özellikle de ihtiyacımız olan yeni tıbbi ürün ve malzemelere ulaşmadaki sıkıntılar, özünde bu yaklaşımdan kaynaklanıyor.

Statükoyu koruyarak bir yere varamayacağımız artık çok açık. Bu nedenle G20 hükümetleri, ilaç ve tıbbi malzeme üretiminde uygun fiyatlı yenilikçi yöntemleri ve araçları teşvik etme konusunda başı çekmelidir. Bunu gerçeğe dönüştürmek için hükümet liderlerinin cesur adımlar atarak somut kararlar alması gerekiyor.

Ek Bilgi

Mevcut inovasyon sistemininin zayıflıklarıyla baş etmek durumunda kalan G20 hükümetleri, finans konusunda yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek tüberkülozun da dahil olduğu antimikrobiyal direnç (AMR) alanındaki AR-GE çalışmalarına öncelik vermelidir.

Bugün G20'de görüşülen tekliflerin bir kısmı, piyasadaki tekel konumunu sürdüren bazı ilaç şirketlerinin fikri mülkiyet haklarının kapsamını genişletecek, dolayısıyla düşük maliyetli ilaçlara erişimi kısıtlayabilecek niteliktedir.

Sağlık alanındaki AR-GE çalışmalarının tekelleşmiş piyasaları koruma ve ödüllendirme hedefiyle yürütülmesi, farmakolojik ürünlerin ihtiyaç ve erişilebilirlik bazlı değil, kar ve kazanç odaklı olarak geliştirildiğini göstermektedir.

G20 liderleri Çin'de yapılan zirvede AR-GE'ye ayrılan bütçeleri, ürünlerin hangi amaçla geliştirildiğini ve nasıl önceliklendirildiğini ayrıntılı bir şekilde masaya yatırmalı ve ürün fiyatlandırmalarını gözden geçirmelidirler.

AMR ile ilişkili ilaca dirençli hastalıkların yeni AR-GE yöntemleriyle nasıl engellenebileceğine odaklanan G20 Liderleri, ihtiyaç temelli çalışmalar planlanabilmesi için, bu alanda kabul gören yeni AR-GE yaklaşımlarını görüşmelidir.

Yorum Yapın