MSF G20 Sonuç Bildirgesi: G20 sağlık hizmetleri konusunda beklentileri yerine getiremedi

Kenya'nın Homa Bay şehrindeki HIV ve tüberküloz merkezinde doktor Ogembo ve Winnie, bir hastanın röntgenini inceliyor. Fotoğraf: Patrick Meinhardt

G20, sağlık hizmetleri konusunda beklentileri yerine getiremedi

Hamburg, 8 Temmuz 2017 - Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) Hamburg’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Devlet ve Hükümet Başkanlarının yayınladığı sonuç bildirgesiyle ilgili görüşü

Tüberküloz (verem), sağlık araştırmaları ve antimikrobik direnç

MSF Almanya’dan Marco Alves, MSF’nin G20 sonuç bildirgesine ilişkin görüşünü şöyle aktardı: “Tüberkülozun sonuç bildirgesinde bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) önceliği olarak belirtilmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak G20’nin yeni alanlarda yatırım yapma vaadinde bulunmamış olması büyük bir hayal kırıklığı.

Halihazırda tüberküloz AR-GE’sine verilen maddi destek ne yazık ki çok düşük bir seviyede. Günümüz AR-GE sisteminin başarısızlığını bertaraf edebilmek için şu anda yürütülen ve gelecekte hayata geçirilebilecek araştırma inisiyatiflerini teşvik edecek bir işbirliği platformu fikri ortaya atıldı. Ancak bunun ne kadar iyi bir yöntem olduğundan emin değiliz.

G20’nin somut önceliği; ihtiyaç sahibi insanlar için, nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, erişilebilir ve makul fiyatlı tıbbi araçlar ortaya koyabilecek yeni inisiyatiflerin maddi olarak desteklenmesi olmalıdır.

Pandemilere sebep olma potansiyeli bulunan patojenler üzerine araştırmalar yürüten Salgın Hastalıklar Hazırlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Koalisyonu da (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations – CEPI) aynı şekilde desteklenmelidir. Böylelikle gelecekte ortaya çıkabilecek acil tıbbi müdahalelere karşı daha hazırlıklı olmamız sağlanabilir."

Eğer tüberküloz ve diğer ilaca dirençli hastalıklar konusunda gerçek anlamda ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyorsa, Arjantin’in ev sahipliğinde gerçekleşecek bir sonraki G20 zirvesinde bu fikirlerin bir adım ötesine geçilmesi gerekiyor.

Çatışma bölgelerindeki sağlık tesislerinin korunması

MSF Almanya Savunuculuk Direktörü Philipp Frisch ise, çatışma bölgelerinde sağlık tesislerine yönelik saldırılarla ilgili şöyle konuştu: “G20 devlet ve hükümet başkanları, sağlık tesisleri ve çalışanlarına yönelik saldırılar konusunda ülkelerinin sağlık bakanlarının izinden gitmeyip sonuç bildirgesinde bu saldırıları kınamaktan geri durdu. Sonuç Bildirgesi’nde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yer verildi; ancak Yemen, Suriye ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinde büyük hasar gören sağlık sistemleri tamamen göz ardı edildi.

G20 liderlerine BM Güvenlik Konseyinin 2286 no'lu kararını uygulama yönünde somut adımlar atma çağrısında da bulunuyoruz. Silahlı çatışma bölgelerinde tarafsız tıbbi yardım sağlanması ancak bu kararın uygulanmasıyla mümkün olabilir.

Sağlık tesisleri ve dolayısıyla hastalar, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sivilleri hedef alan bu silahlı saldırıların kasıtlı bir savaş stratejisi olarak kullanılması ve en çok ihtiyaç duyan binlerce insanın temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez bir durumdur.”

TagsG20

Yorum Yapın