Doğu Guta: Saldırılar sağlık hizmetlerini ve tıbbi malzeme tedarikini engelliyor

Doğu Guta'da hizmet veren bu iki ambulans 2016'nın Aralık ayında hava bombardımanında yerle bir edilmişti. Geçtiğimiz hafta yine bir ambulans Doğu Guta'da top ateşiyle tahrip edildi, hizmet veremez hale getirildi.

Şam’ın Doğu Guta bölgesinde çok sayıda insanın yaralandığı saldırılar sürüyor, sağlık tesisleri ihtiyacı karşılayamıyor

MSF, sağlık hizmetlerinin tanınması ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi çağrısında bulundu

Brüksel, 28 Kasım 2017  - Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Şam’ın kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde yoğun bombalama ve top ateşi nedeniyle yaralanan çok sayıda insan bulunduğunu ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların son derece güç durumda olduğunu bildirdi.

14 – 26 Kasım tarihleri arasında Doğu Guta’da MSF’nin desteklediği beş saha hastanesi, çok sayıda insanın yaralandığı 24 ayrı olayda acil sağlık hizmeti verdi. Bu olaylar ve diğer tekil hasta kabullerinde, söz konusu hastanelerin kayıtlarına göre 576 kişi yaralandı ve 69 kişi hayatını kaybetti. Toplam rakamlar ne yazık ki bunun da ötesinde, zira bölgede MSF’nin düzenli destek sunmadığı diğer hastanelere götürülen başka yaralılar ve hayatını kaybedenler de var.

Şimdiye dek kayda geçen olaylarda yaralıların yüzde 26’sı (149 kişi), kadınlar ve 15 yaşın altındaki çocuklar. Can kayıplarında ise bu oran yüzde 25, yani ölenlerin 17’si kadın veya çocuk.

Bombardımanlar nedeniyle sağlık hizmetleri yürütülemiyor

Yoğun çatışma döneminde sağlık hizmetlerinin erkekler, kadınlar ve çocuklar için kritik bir ihtiyaç olduğunu belirten MSF direktörü Bertrand Perrochet, bölgedeki son duruma dair şunları söyledi: “Doğu Guta’da verilebilen sağlık hizmeti, mevcut ihtiyacı karşılamakta son derece yetersiz kalıyor. Hastaneye veya kliniğe ulaşmak için hayatlarını tehlikeye atan insanlar, vardıkları sağlık tesisinin bombalanma riskinden dolayı faaliyetlerini azalttığını görüyorlar. Bombardımanların yoğunluğu ve yaralı sayısının çok yüksek olması nedeniyle sağlık tesislerinin çoğunda tıbbi malzemeler hızla tükeniyor ve bunları yeniden temin etmek hiç kolay olmuyor.”

Bombardıman ve top ateşi nedeniyle ve saldırıya uğrama korkusundan dolayı, sağlık hizmeti sunma imkanı da azaldı. Doğu Guta’daki Kafar Batna’da bulunan ve MSF’nin 2013 yılından bu yana Suriye dışından destek gönderdiği büyük bir saha hastanesi 20 Kasım’da iki defa roketle vuruldu.

Bir su deposu, güneş panelleri ve bir ambulans kullanılmaz hale gelirken, yatarak tedavi bölümünün de hasar gördüğü saldırıda hastalar ve çalışanlar arasında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak çalışanlar, mecburi onarımları gerçekleştirmek üzere sağlık hizmetlerine iki gün ara vermek zorunda kaldı.

MSF’nin desteklediği iki saha hastanesi ve bir klinik ise, sağlık personeli ve hastaları yaralanma veya ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamak amacıyla, 15 - 18 Kasım tarihleri arasında acil servis dışındaki tüm hizmetlerini durdurdu.

Sağlık tesisleri ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor

MSF, bölgede destek verdiği 21 sağlık tesisine düzenli olarak tıbbi malzeme sağlamanın yanı sıra, kritik dönemlerde dağıtılmak üzere yedek malzeme depolamıştı. Bu depolardaki malzemeler şimdi büyük bir hızla tükeniyor; kan torbası, damardan ilaç ve serum vermekte kullanılan dekstroz torba, muayene eldiveni, iyot, çocuklarda ağızdan verilen antibiyotikler gibi malzemelerin bazıları hiç kalmadı, bazılarıysa bitmek üzere. MSF’nin temas kurduğu tesislerin çoğu, stoklarının tükendiğini ve acilen yeni malzemeye ihtiyaç duyduklarını bildiriyor.

İlaç ve diğer tıbbi malzemeler sadece yaralılar için değil, hastaların tedavisi için de gerekli. Hatta en çok hastaların tedavisi için tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor.

Eğer bu tesislere tıbbi malzeme gönderilemezse tedavi seçenekleri daha da azalacak ve durumu kritik olan hastaların sağlığı iyice bozulacak, hatta bazı hastalar hayatlarını kaybedecek.

Neredeyse aralıksız devam eden bombardıman ve top ateşinin yarattığı endişe nedeniyle, hem tıbbi bakıma ihtiyaç duyan insanlar hem de sağlık personeli evlerinden dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastalar sağlık hizmetlerine ulaşamıyor ve MSF’nin desteklediği tesislerde sağlık personeli sayısı daha da azalıyor.

MSF’den Perrochet, yaptığı açıklamada, “Destek verdiğimiz doktorlar ve hastalar sağlık tesisinde güvende olmalı. Fakat insanlar sağlık tesislerine ulaşabilse ve orada güvende olsalar bile, kapsamlı bir çalışmayla bölgedeki tıbbi malzeme eksikliğini gideremezsek doktorların hayat kurtarma imkanı önemli ölçüde azalacaktır.”

Sınır Tanımayan Doktorlar,

  • Çatışan tarafların tamamını, Uluslararası İnsancıl Hukuka uygun olarak, sivilleri vurmamak ve hastaneler ile yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere sivil yapılara zarar vermemek için gereken tüm tebirleri almaya,
  • Suriye Hükümetini, Guta’ya ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edecek tüm kuruluşlara gecikmeksizin izin vermeye davet ediyor.

MSF’nin Şam çevresinde ve kuzey Suriye genelindeki çalışmaları

MSF, bu dönemde silahlı grupların Şam’ın merkezinde bombardıman gerçekleştirdiğinden haberdar olmakla birlikte, hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde çalışma izni olmadığından dolayı sahadan bilgi toplayamıyor ve bölgedeki durum veya ihtiyaçlar üzerine görüş belirtemiyor.

Suriye’nin kuzey kesiminde dört sağlık tesisi ve üç mobil kliniğin idaresini üstlenen MSF, beş tesisle de ortaklığını sürdürüyor. MSF ekipleri bunun yanı sıra, doğrudan çalışmasının mümkün olmadığı bölgelerde yaklaşık 70 sağlık tesisine uzaktan destek sağlıyor. Uzaktan destek verilen tesislerde MSF personeli bulunmuyor.

MSF Suriye’de IŞİD olarak da bilinen İslam Devleti’nin kontrolündeki alanlarda hiçbir faaliyet yürütmüyor çünkü güvenlik ve tarafsızlık konusunda bu gruptan hiçbir güvence alınamıyor. MSF, izin talepleri bugüne dek sonuçsuz kaldığı için, Suriye Hükümeti’nin kontrolü altındaki bölgelerde de çalışamıyor.

MSF, siyasi baskılardan bağımsız bir şekilde hareket edebilmek adına Suriye’deki tıbbi ve insani yardım çalışmaları için hiçbir hükümetten maddi destek kabul etmiyor.

Yorum Yapın