Gine büyük bir kızamık salgınıyla karşı karşıya

Ebola salgınının resmi olarak sona ermesinin ardından henüz 1 yıl bile geçmemişken Gine şimdi de kızamık salgını ile mücadele ediyor

Konakri, 12 Nisan 2017 – Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gine Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde Konakri’de kapsamlı bir kızamık aşısı kampanyası başlattı.

Gine’de 2017 yılının başından bu yana 3.468 kişiye kızamık teşhisi kondu ve kızamık nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgından en çok etkilenen bölgeler Konakri ve Nzerekore.

Ebola salgını rutin aşılama programını kesintiye uğrattı

Gine’de yürütülen rutin kızamık aşısı programı, 2014-2015 Ebola salgını sırasında kaynakların ve dikkatin Ebola salgını yönetimine odaklanmasından dolayı ciddi bir kesintiye uğramıştı. Hastalığa yakalanma korkusu da bu duraksamada belirleyici bir rol oynamıştı, çünkü insanlar salgın nedeniyle sağlık tesislerinden uzak duruyordu ve aşı faaliyetleri enfeksiyon riskine karşı askıya alınmıştı. Bu nedenle binlerce çocuk önlenebilir hastalıklara karşı korumasız durumda kaldı.

Sağlık yetkililerinin 1 yıl önce aşılanmamış çocuklar için ülke çapında başlattığı aşı kampanyasına rağmen 8 Şubat 2017’de kızamık salgını ilan edildi.

MSF Gine Temsilcisi İbrahim Diallo, ülkedeki salgınla ilgili olarak “Kitlesel bir aşı kampanyasının ardından yeni bir salgının ortaya çıkması Gine sağlık sisteminin zaafını ortaya koyuyor. Sağlık sistemindeki büyük sorunlar, salgınlara karşı zamanında ve etkili önlemler alınmasını engelliyor” dedi.

Ebola salgını ve sonrası

Ebola salgını 11.000 kişinin ölümüne sebep olurken salgından en çok etkilenen ülkeler olan Gine, Sierra Leone ve Liberya’nın sağlık sistemini de ciddi biçimde sarsıntıya uğrattı. Bunun ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer halk sağlığı uzmanları tarafından bu 3 ülkede benzer ya da yeni sağlık krizlerinin daha etkili yönetilebilmesi için sağlık sistemlerinin yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Ebola salgınıyla mücadele eden BM ekibinin verilerine göre, salgın sırasında ülkelere sağlanan fon desteğinin yalnızca %18’i sağ kalan hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti.

Sağlık sistemlerini güçlendirmeye yönelik uluslararası desteğin başlıca amacı salgının denetimini artırmak ve böylece Ebola salgını gibi durumlarda erken teşhisin geliştirilmesiydi.

Şu anda ortaya çıkan kızamık salgını karşısında MSF Konakri’de, Alima ise Nzerekore’de aşı kampanyası konusunda Sağlık Bakanlığı’na destek veriyor. DSÖ ve UNICEF salgından etkilenen diğer bölgelere destek verme vaadinde bulundu, ancak bu konudaki görüşmeler henüz sona ermiş değil.

Daha donanımlı bir sağlık sistemi altyapısı şart

MSF Sağlık Politikası Analisti Dr. Mit Philips konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Ebola dünyayı ayağa kaldırdı ama hala gereken dersleri almadığımızı görüyoruz. Bu yeni salgın; Ebola krizi sırasında ve sonrasında verilen fon, destek ve eğitim konusundaki sözlerin Ginelilerin hayatını nasıl etkilemeye devam ettiğini gösteriyor. Ebola salgını öncesinde nitelikli sağlık hizmetlerine erişim zaten büyük bir ihtiyaçtı. Fakat Gine bugün de Ebola öncesi sorunlarla boğuşuyor. Oysaki uluslararası destek daha donanımlı bir sağlık sisteminin kurulması ihtiyacından da bahsediyordu.”

Konakri’de orta düzey kızamık tanısı konulan çocuklara hizmet veren 30 sağlık merkezini ve ağır vakaların tedaviye alındığı sevk merkezini destekleyen MSF, kızamık salgını karşısında Konakri Sağlık Bakanlığı ile birlikte 3 milyon kişinin yaşadığı şehirde 164 aşılama noktasında görev yapmak üzere 13’er kişiden oluşan 126 ekip oluşturdu. Aşı kampanyası kapsamında 6 ay ila 10 yaş arasındaki tüm çocuklara kızamık aşısı yapılması planlanıyor.

MSF ve Ebola salgını müdahalesi: MSF, Ebola salgınının başından itibaren salgından en çok etkilenen ülkeler olan Gine, Liberya ve Sierra Leone’de kurduğu Ebola tedavi merkezlerinde tedavi ve bakımın yanı sıra psikolojik destek sağladı. Bu ülkelerde ayrıca sağlık bilgilendirme, denetim ve salgın temas izleme çalışmaları yapıldı. Salgının en yoğun döneminde MSF bu 3 ülkede 4.000 yerel ve 325 uluslararası çalışanını görevlendirdi. MSF’nin kurduğu Ebola tedavi merkezlerine 5.226’sı Ebola teşhisi konmuş hasta olmak üzere toplam 10.376 hasta kabul edildi.

MSF’nin Gine’deki çalışmaları: Gine’de 1984 yılından beri çalışmakta olan MSF, son olarak kolera ve kızamık salgınları sırasında destek sağladı. MSF şu anda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde HIV ve tüberküloz (TB) konusunda çalışıyor ve yaklaşık 9.000 HIV hastasının tedavisine destek veriyor. MSF, Gine’de Ebola konusundaki çalışmalarını Eylül 2016’da hayatta kalan hastalara destek sağladıktan sonra sonlandırdı.

Kızamık: Kızamık, enfeksiyon kapan kişinin bağışıklığı olmayan 18 kişiye enfeksiyonu bulaştırabildiği son derece bulaşıcı viral bir hastalık. Dünyada her gün çoğu çocuk ve yarısı Sahra Altı Afrika’da olmak üzere yaklaşık 367 kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. %95 oranında aşılama yapılması durumunda salgın riski ortadan kaldırılabiliyor.

Yorum Yapın