Kasırga sonrası acil ihtiyaçları haritalamak

Yeni teknolojiler İdai Kasırgası sonrası müdahalede kritik rol oynuyor

İdai Kasırgası Mart ayı ortasında Mozambik ve Zimbabve’de etkili oldu ve geniş alanlarda su baskınlarına yol açtı; yüz binlerce insanı evsiz bıraktı; binaları, ekinleri ve altyapıyı yerle bir etti.

İdai Kasırgası sonrası Buzi bölgesindeki tahribatın havadan görünümü. Fotoğraf: Pablo Garrigos/MSF

Kasırganın karaya ulaşmasının hemen ardından Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) coğrafi bilgi sistemleri (CBS) konusunda dört uzmanı bölgeye gönderdi.

Afetten en kötü etkilenen bölgelerin yüksek nitelikli haritalarını oluşturmaları ve böylece acil yardım ekiplerinin etkili bir müdahale gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaları için dünya çapında binlerce gönüllüyü de harekete geçirdi.

2014 yılında Batı Afrika’da gerçekleşen ebola salgınından beri MSF’nin en geniş CBS müdahalesiyle bu haritalama uzmanları, bölgenin detaylı haritalarını hazırlayarak acil müdahale ekiplerine destek verdiler.

CBS hizmetleri tek bir harita üzerinde birden fazla bilgi katmanını bir araya getirebilir ve böylece müdahale ekiplerinin acil durumun büyüklüğünü anlamalarına, lojistik plan yapmalarına, epidemiyolojik izlemeyi geliştirmelerine ve diğer kuruluşlarla eşgüdümlü olarak çalışmalarına yardımcı olur.

Çok yönlü bir araç

MSF’nin CBS birimi yöneticisi Audrey Lessard-Fontaine “Böyle geniş çaplı doğal afetlerde ihtiyaçlar, krizin başlangıcında en yüksek düzeyde hissediliyor,” diyor.

“Gerek karayolu erişimi, gerek su seviyesi ya da hasar tespiti olsun, başlangıçta durum sürekli değişiyor. Afetten etkilenen nüfusa nasıl ulaşacağımızı planlamak için bu bilgilere ihtiyacımız var.”

Acil durumlarda faaliyetlerin planlanmasında ve karar verme mekanizmalarını desteklemede CBS gittikçe artan bir rol oynuyor. “Acil durumlarda epidemiyolojik müdahaleye yönelik olarak hastaların geldikleri yeri görmek amacıyla vakaları haritalandırmak için CBS desteği istemek MSF ekipleri için artık neredeyse bir refleks haline geldi,” diyor Lessard-Fontaine.

“Aynı zamanda su ve sanitasyon değerlendirmesi yapmak, su kaynaklarının ve tuvaletlerin yerini haritalamak için CBS desteğine ihtiyaçları var.”

Missing Maps projesi

CBS müdahalesinin anahtar unsurlarından birisi, binaları, su yollarını ve karayolu ağlarını gösteren temel haritalardır. CBS uzmanları, afetten etkilenen alanların MSF’nin lojistikçileri ve epidemiyologlarının kullanımına yönelik yüksek kalitede analizini sağlamak için bu temel haritalara ihtiyaç duyarlar.

Şaşırtıcı bir şekilde, MSF’nin faaliyet gösterdiği ve çoğu zaman ücra, afetlerin yaşanmasına yatkın ya da dünyanın en kırılgan durumdaki insanlarına ev sahipliği yapan birçok yerde böyle temel haritalar bulunmuyor. Bu haritaların eksikliği büyük bir zorluk oluşturuyordu – ta ki Missing Maps (Eksik Haritalar) projesi olarak bilinen basit çözüm bulunana kadar.

Dünya çapında binlerce gönüllü, açık kaynaklı bir dünya haritası olan OpenStreetMap yardımıyla uydu görüntülerini dijitalleştiriyor ve yardım kuruluşlarının kullanması için dünyanın en kırılgan durumdaki bölgelerinin haritalarını oluşturuyor.

Missing Maps projesi, MSF’nin de dahil olduğu bir grup insani yardım kuruluşu tarafından 2014 yılında hayata geçirildi. İdai kasırgası etkisini gösterdiği zaman projenin gönüllüleri hızla harekete geçtiler. Afetten etkilenen bölgelerde şimdiye dek 200.000’den fazla binayı ve yaklaşık 17.000 kilometrelik yolu haritaladılar.

Sahadaki MSF ekipleri, acil müdahale planlaması kapsamında faaliyetleri gözden geçiriyorlar. Fotoğraf: Pablo Garrigos/MSF

Gönüllülerin katkıları

Çok az sayıda detaylı haritanın bulunduğu Zimbabve’de, MSF’nin CBS yetkilisi Last Prosper Mufoya MSF faaliyetleri için CBS desteği sağlıyor. Kasırga vurduğu zaman Mufoya, en çok zarar gören bölge olan Chimanimani’nin haritalarını oluşturmaları için Missing Maps topluluğunu derhal harekete geçirdi. “Chimanimani’nin dünyanın geri kalanıyla bağlantısı tamamen kopmuştu, çünkü oraya giden bütün yollar zarar görmüş ve çoğu köprüyü sular alıp götürmüştü,” diyor Mufoya.

Gönüllüler uydu görüntülerini kullanarak yolları, binaları ve su drenaj sistemlerini haritalamak üzerine yoğunlaştılar çünkü bu bilgilerin çok azı OpenStreetMap’te bulunuyordu.

“Zimbabve şubemiz de dahil Missing Maps topluluğunun dört bir köşesinden gönüllüler, belirlenen işlere veri katkısında bulunmak için durup dinlenmeden çalıştılar,” diyor Mufoya.

Kasırgayla bağlantılı hava şartlarının yol açtığı şiddetli su baskınları yaşayan Zimbabve, Mozambik ve Malavi’nin gönüllüler tarafından oluşturulan temel haritaları acil yardım çalışmalarına dahil olan bütün kuruluşlara dağıtıldı ve bu haritalar, onların yerdeki durumun net bir görüntüsünü elde etmelerine ve hızlı ve etkili müdahalede bulunmak için plan yapmalarına yardımcı oldu.

Yorum Yapın