Rohingya Mültecilere Yönelik MSF çalışmaları

507.000 kişinin Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki Kutupalong geçici yerleşim merkezi, Balukhali ile birleştikten sonra dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri haline geldi. Yaşam şartlarının son derece kötü olduğu kampta gıda, su ve hijyen sıkıntısı yaşandığı için her an bir hastalık salgınının ortaya çıkmasından endişe duyuluyor. MSF ekipleri, uluslararası desteğin artırılması yönünde çağrı yapıyor. Fotoğraf: Antonio Faccilongo

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Rohingya Mültecilere Yönelik Tıbbi İnsani Yardım Çalışmaları ve Bangladeş’in Cox’s Bazar Bölgesinde MSF tarafından yürütülen çalışmaların özeti

Güncelleme: 18 Ekim 2017

Proje sayısı: 7

Çalışan sayısı: Yaklaşık 1.000

25 Ağustos 2017’den bu yana görülen hasta sayısı: 30.000’den fazla

En sık görülen hastalıklar: Solunum yolu enfeksiyonları, cilt hastalıkları ve ishalli hastalıklar

Diğer faaliyetler: Tankerle su taşıma ve pompalama, tüp kuyu kurulumu, acil tuvalet tedariki, ruh sağlığı desteği

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar sınırını geçip Bangladeş’e sığınan insan sayısındaki büyük artışla orantılı olarak ülkede yürüttüğü çalışmaları büyük bir hızla artırdı.

25 Ağustos’ta Myanmar’ın Rakhine eyaletinde (eski adıyla Arakan) artış gösteren şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine gelenlere ücretsiz tıbbi ve insani yardım sunan MSF, bu süreçte 30.000'den fazla kişiyi tedavi etti. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde MSF tesislerine başvuran hasta sayısının 5 katı.

MSF’nin tedavi ettiği hastalar arasında en sık görülen rahatsızlıklar, geçici yerleşimlerdeki olumsuz hijyen koşullarıyla doğrudan ilgili olan solunum yolu enfeksiyonları ile ishalli hastalıklar.

Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacın hızla artması üzerine 800 personel daha görevlendiren MSF, Cox’s Bazar bölgesinde çalışan toplam personel sayısını yaklaşık 200’den 1.000’e çıkardı.

MSF sağlık ekipleri Temmuz ayında günde yaklaşık 200 hastayı tedavi ederken, bugün MSF kliniklerinin tamamında günde 2.000’den fazla hastayı tedavi ediyor.

MSF Kutupalong’daki sağlık tesisinin yatarak tedavi bölümünde kapasiteyi hızla artırarak 50 yataktan 70 yatağa çıkardı; yeni koğuşların yanı sıra enfeksiyon hastalıkları için karantina bölümleri açtı. 2009 yılından bu yana hizmet veren bu tesis, birinci ve ikinci basamak temel sağlık hizmetleri ve yatarak tedavi imkanıyla, MSF’nin Cox Bazar’daki en büyük sağlık tesisi.

Yatarak tedavi hizmeti veren ikinci bir tesisin inşaatı ise halihazırda Balukhali’de devam ediyor. Ekim ortasında hizmete açılması beklenen bu birim anne ve çocuk sağlığına odaklanacak. İkinci basamak sağlık hizmelerine yönelik ihtiyacın artması nedeniyle bölgede yatarak tedavi hizmeti verebilecek iki adet daha tesisin açılması öngörülüyor.

MSF ekipleri, yeni gelenlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için ek sağlık ocakları (Balukhali, Mainnerghona) ve ek gezici klinikler kuruyor.

Ancak daha önce bölgeye gelen 200.000 mülteciye 521.000 kişinin daha eklenmesi, yatarak tedavi kapasitesinin önemli ölçüde artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bölgedeki yerleşim alanları aşırı kalabalık ve sıkışık olduğundan, hastane kuracak yer bulabilmek de kolay değil.

MSF’nin ayakta tedavi birimlerinde de çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor: Kutupalong kliniğinde haftada yaklaşık 2.500 ayakta tedavi ve 1.000 acil servis konsültasyonu gerçekleştiriliyor. Bu, yoğun göç dalgasından bu yana başvuru sayısının 4 katına çıktığını gösteriyor.

Su ve Sanitasyon Hizmetleri

MSF ekipleri tıbbi ihtiyaçlara yanıt vermenin yanı sıra su ve sanitasyon çalışmaları başta olmak üzere salgın hastalıkları önlemek için de çeşitli faaliyetler yürütüyor. 200 tuvalet, 34 kuyu ve bir içme suyu iletim sistemi kuran MSF aynı zamanda yatarak tedavi ünitesinin kuyusundan günde ortalama 100 m3 suyu tankerlerle bölgedeki yerleşim alanına taşıyor.

Bangladeş Halk Sağlığı Mühendislik Dairesi ve diğer aktörlerle işbirliği halinde yürütülen çalışmalarda, bölgede yaşam koşullarının en kötü olduğu yerlerde tuvaletlerin ve su tedarik noktalarının kurulması planlanıyor.

MSF ekipleri yıl sonuna kadar Balukhali ve Kutupalong geçici yerleşim alanlarında mevcut yapılara ek olarak 100 adet derin tüp kuyu, 300 adet sığ tüp kuyu ve 1.000 adet tuvalet kurmayı amaçlıyor. Ancak, önceki yıllarda gelen 200.000 mülteciye ek olarak 582.000 kişinin bölgeye ulaşmasından dolayı, gerek verilen hizmetlerde gerekse altyapıda çok büyük boşluklar var. Bu büyüklükteki bir nüfusun (Kutupalong/Balukhali) ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayabilmek için 8.000 adet tuvalet kurulması gerekiyor. Fakat bu da acil durum erken döneminde bile 50 kişiye bir adet tuvalet düşmesi demek. Bu acil ihtiyaç giderilmediği takdirde sudan geçen hastalıkların salgın olarak patlak vermesi ihtimali o kadar artacak.

MSF Balukhali ve Kutupalong’a ek olarak diğer bölgelerde de su ve sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi için çalışıyor.

MSF’nin Cox’s Bazar’daki Projeleri

Mainnerghona Geçici Yerleşimi: 1 Ekim’de kurulan sağlık ocağı genişletilerek ayakta tedavi veren bir kliniğe dönüştürüldü. Yatarak acil tedavi görmesi gereken hastaları hastaneye nakledecek bir ambulans sistemi mevcut.

Burma Para Geçici Yerleşimi: Bir takip ağı ve bir ayakta tedavi birimi kurulum aşamasında. 12 Ekim’de başlayan inşaatın 16 Ekim’de bitmesi ve faaliyetlerin başlaması planlanıyor.

Yatarak Tedavi Birimi Olan Sağlık Merkezi: Hastane inşa etmeye uygun alan bulundu. Yatarak tedavi imkanı bulunan kalıcı bina inşa edilene kadar 30 veya 50 yatak kapasiteli geçici bir yapı kurulması planlanıyor.

Jamtoli Geçici Yerleşimi: Eylül ayı sonundan beri hizmet veren sağlık ocağının genişletilerek doğumhane ve muayene yatakları gibi ek hizmetleri de olan bir ayakta tedavi birimine dönüştürülmesi, çevresinde ise iki adet gezici klinik kurulması planlanıyor.

Hakimpara Geçici Yerleşimi: 8 Ekim’de Hakimpara yerleşiminde yeni bir mobil klinik hizmete geçti. Kamp girişinde bir ayakta tedavi birimi ve çevresindeki alanda iki adet gezici klinik kurulması planlanıyor.

Unchiparang Geçici Yerleşimi: Bir adet ayakta tedavi birimi bulunuyor. Birimin, doğumhane ve gözlem yatakları gibi ek servisler ve yerleşim alanı çevresinde bir adet gezici klinikle genişletilmesi planlanıyor.

Hajjakahli Kabul Merkezi: Birinci basamak sağlık hizmetleri veren, beslenme takibi ve sağlık taraması yapan bir gezici klinik 8 Ekim’de sınır geçiş noktasında faaliyete geçti.

Baggoha/Putibunia Geçici Yerleşimi: Eylül ayı sonunda hizmete giren gezici klinik daha sonra genişletilerek sağlık ocağı haline getirildi. Klinikte günde ortalama 160 hasta görülüyor.

Balukhali Geçici Yerleşimleri: Kısa süre önce inşaatı tamamlanan 30 ila 50 yatak kapasiteli yatarak tedavi biriminin gelecek haftalarda açılması planlanıyor. Ekim 2016’daki yoğun göç dalgası sırasında MSF’nin açtığı ayakta tedavi biriminde, 25 Ağustos’ta başlayan dalgayla birlikte, muayene sayısı 3 katına çıkmış durumda. MSF, yeni gelenlerin yerleştiği kesimde ise yeni sağlık ocağı açtı. Önümüzdeki haftalarda iki sağlık ocağının daha açılması planlanıyor.

Kutupalong Geçici Yerleşimleri: 70 yatak kapasiteli tesis MSF’nin Cox’s Bazar’daki en büyük sağlık tesisi. 2009’dan bu yana hizmet veren tesiste ayakta tedavi, 24 saat açık acil servis, yenidoğan, çocuk ve yetişkin bakımı için 4 ayrı koğuşun bulunduğu yatarak tedavi birimi ile temel laboratuvar hizmetleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı servisi ve ruh sağlığı bölümü mevcut. Tesis, kolera testi için MSF laboratuvarlarını kullanan yerel sağlık yetkilileriyle ve tüberküloz (verem) tedavisi alanında yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor. 25 Ağustos’ta yerleşim yakınlarında hizmet veren yeni bir sağlık ocağı açıldı. Gelecek haftalarda iki sağlık ocağının daha açılması ve tesisin genişlemesi için ayakta tedavi biriminin yolun aşağı kesimine kaydırılması planlanıyor.

Diğer Faaliyetler: MSF Hakimpara geçici yerleşim alanında yaşayanlar için ek gezici klinikler ve sağlık ocakları açmayı planlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kolera aşı kampanyasına teknik danışmanlık sağlayan MSF, aynı zamanda lojistik ve toplum desteğinin sağlanması konusunda destek veriyor. MSF ekipleri, bir salgın baş göstermesi veya genel nüfusu etkileyecek başka bir kritik durum oluşması durumuna hazırlık olarak da, bütün çalışma alanlarına acil durum hazırlık stokları ve karantina bölümleri yerleştiriyor.

Yorum Yapın