Hila "Umut" demek: MSF'nin en yoğun doğum hastanesini resimlemek

Hila: Doğum Yeri Afganistan

Aurélie Neyret imzalı bir çizgi roman

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile çalışan ebe ve doktorlar, Doğu Afganistan’ın Pakistan sınırından çok da uzakta olmayan Host şehrindeki bir hastanede 100 binden fazla bebeğin doğumuna yardımcı oldu.

Her gün 60’tan fazla bebeğin dünyaya geldiği Host Hastanesi, yalnızca MSF’nin en yoğun doğumevi değil, dünyanın en yoğun doğumevlerinden biri.

Hastanenin içinde fotoğraf ve video çekmek kültürel nedenler yüzünden büyük ölçüde kısıtlı. Fakat “kadınların kadınları tedavi ettiği” bu özel projedeki öyküler paylaşılmayı hak ediyor.

Afganistan'da kadınların özellikle evlilikten hemen sonra çok çocuk doğurması bekleniyor. Bu baskı, doğurganlığı artırmaya yönelik ilaçların pazarda kontrolsüz ve kaçak yollarla satılmasına ön ayak oluyor. Bu nedenle Host Hastanesi'nde çok sayıda ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve altız bebeklerle karşılaşıyoruz. Bu bebekler çoğu zaman prematüre doğuyor; çok küçük ve zayıf kalıyorlar. Çizimdeki dört bebeğin bir kardeşi, doğumdan hemen sonra ne yazık ki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yüzden son derece yetenekli çizer Aurélie Neyret’i, ekibe dahil olup onlarla dokuz gün geçirmesi için Host’a gönderdik. Aurélie burada gözlem yaptı, eskizler çizdi ve hastaların, aile üyelerinin ve MSF personelinin öykülerini derledi.

Aurélie çizer, senaryo yazarları ve renklendiricilerden oluşan, resim ve çizgi romanları toplumsal amaçlar için kullanan kuruluşlarla işbirliği yapan ve kâr amacı gütmeyen bir ağ olan The Ink Link isimli derneğin üyesi.

Host Doğum Hastanesi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 2012 yılında, ülkenin doğusunda yaşayan kadınlara ve bebeklerine güvenli, nitelikli ve ücretsiz anne ve yenidoğan bakımı sunmak için Host’ta uzmanlaşmış hizmet veren bir doğum hastanesi açtı. MSF ekibi aynı zamanda anne sağlığına yönelik hizmet kapasitelerini artırmaları için 2016 yılından beri bölgedeki beş sağlık merkezine de destek veriyor.

Afganistan'ın tamamında olduğu gibi Host'ta da erkek bebekler kız bebeklere göre daha fazla tercih ediliyor. Çünkü erkeklerin aileye uzun vadede daha fazla refah getirdiği düşünülüyor. Buna rağmen MSF hastanesinde kız çocukları da sık sık büyük bir sevinçle karşılanıyor. Babaların çoğu, küçük kızlarını aile üyeleriyle tanıştırırken büyük bir onur duyuyor. Aurélie Neyret /The Ink Link/MSF

Kırsal kesimde ve şehirlerden uzak yerlerde kadınların büyük çoğunluğu temel doğum hizmetlerine yeterli düzeyde erişemiyor. Host gibi vilayetlerde uygun hizmetlere erişim, kadın ebe ve doktorların sınırlı sayıda olması nedeniyle daha da vahim durumda. MSF’nin uzmanlaşmış doğum hastanesi bu zorluklardan bazılarını aşmaya çalışıyor.

Ağırlıklı olarak kadın sağlık personelinin sağladığı ücretsiz hizmet ile kadınlara doğum için güvenli bir ortam sunarak bölgedeki yüksek anne ölüm oranını azaltmaya yardımcı oluyor.

Doğum hastanesi, bulunduğu bölge itibarıyla 1,5 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyor. Tahmini doğumlar baz alınarak yapılan hesaplamaya göre MSF ekipleri, bölgedeki bütün doğumların yüzde 40’ına yardımcı oluyor.

Hastane açıldığından beri gerçekleşen doğum sayısında ise düzenli bir artış görüldü: 2017 yılında bu sayı yaklaşık 23 bine ulaştı; 2016 yılıyla kıyaslandığında yüzde 7’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca 2017 yılında 1.650 bebek yenidoğan ünitesine kabul edildi. Hastaneye ise toplamda 26 binden fazla hasta yatırıldı.

Hastanenin verdiği hizmetler; 68 yataklı doğumhane ve 22 yataklı yenidoğan ünitesi de dahil olmak üzere yatan hasta bölümü, iki ameliyathane, kapsamlı acil doğum servisi, yeni doğan bebekler için aşılama, aile planlaması, sağlığın teşvikine yönelik hizmetler ve kadın sağlığına ayrılmış bir klinikten oluşuyor.

The Ink Link kolektifiyle çalışan çizer Aurelie Neyret, MSF'nin Host'taki doğum hastanesinde sağlık hizmeti alan kadınlara ve hastane çalışanlarına destek vermek için geçtiğimiz aylarda Afganistan'ı ziyaret etti. Neredeyse tamamı kadınlardan oluşan 400'den fazla Afganistanlı personel ve 12 uluslararası çalışan, her ay yaklaşık 2 bin bebeğin dünyaya gelmesine yardım ediyor. Aurelie’nin çizimleri, dünyanın en yoğun doğum hastanelerinden birine açılan bir kapıyı aralarken, aynı zamanda ümit ve çaresizlik, mutluluk ve hüzün dolu hikayeleri, hastaların ve çalışanların gözünden paylaşıyor.

MSF 2016 yılında, bölgenin ücra noktalarında hizmet veren iki sağlık merkezini desteklemeye başladı ve 2017 yılında bu destek diğer üç merkeze daha genişletildi.

MSF’nin temel amacı, bu merkezlerin kapasitelerini artırarak haftanın her günü, 24 saat açık olmalarını sağlamak ve MSF’nin doğum hastanesine sevk etmeye gerek duymadan basit doğumlara yardımcı olmak.

Bu uygulama, annelerin evlerine daha yakın bir yerde doğum yapmalarını kolaylaştırdığı gibi, MSF’nin kendi tesisinde kullandığı kaynaklarını, anne ve bebeklerin sağlığı için daha yüksek risk içeren komplike doğumlar üzerinde yoğunlaştırmasına yardım ediyor.

MSF ayrıca anne sağlığı hizmetlerini artırabilmesi için Host Vilayet Hastanesi’ne finansal ve lojistik destek de sağlıyor.

Hila “umut” demek; daha iyi bir gelecek için, Afganistan için, kadınlar ve çocuklar için umut demek... - Dr. Séverine Caluwaerts

 

Yorum Yapın