İki yıla yayılan Ebola araştırmaları MSF'nin yeni raporunda

Batı Afrika'daki Ebola salgını, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) 2014 ve 2015'te karşılaştığı en önemli tıbbi zorluklardan biriydi. Ebola'nın iyi bilinen ve oturmuş bir tedavi protokolünün olmaması, salgının önüne geçmek ve Ebola hastalarını takip etmek için gereken tıbbi ve lojistik mekanizmaların yetersiz kalması ve bu süreçte verilen kararları destekleyebilecek yeterli bilimsel bilginin çok zayıf olması, iki yıl boyunca Ebola'yla mücadele sürecini zorlaştıran etkenlerden yalnızca bazılarıydı.

MSF, Gine'de Ebola salgını ilan edildikten tam iki yıl sonra, Gine, Sierra Leone ve Liberya'da yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını, klinik, epidemiyolojik ve antropolojik değerlendirmeleri içeren yeni bir Ebola raporunda topladı. MSF Destekli Ebola Araştırmasının İki Yılı (Two Years of MSF Supported Research on Ebola) adlı rapor, klinik yönetiminden salgın takibine, hasta öncelik saptamasından salgınla ilgili toplumsal algıya kadar Ebola'yı ve Ebola'nın hasta, sağlık sistemi ve toplum üzerindeki etkilerini farklı açılardan ele alıyor.

Yeni bir Ebola salgınına daha hazırlıklı bir biçimde müdahale edebilmek, insan hayatını kurtarmak için gereken bilgi ve pratiği yaygınlaştırmak için hazırlanan rapor, iki yıla yayılan salgın sürecinde edinilen deneyimlerin, oluşturulacak sağlık politikalarına etki etmesini hedefliyor.

Haziran 2014'ten bu yana Ebola'dan en çok etkilenen üç Batı Afrika ülkesinde alan araştırmalarını yürüten MSF, Ebola'yla ilgili tıbbi verileri tıp dergilerindeki yayınlar aracılığıyla sağlık sektörü çalışanlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Bu yayınların hepsine, Referanslar (References) bölümündeki bağlantılar üzerinden internetten ulaşılabiliyor.

Rapor, Ebola salgını sırasında alanda çalışan ve salgını engellemek için müthiş bir çaba sarfeden tüm sağlık personeline adanmıştır.

Yorum Yapın