Güney Sudan’ın Leer ve Mayendit bölgelerinde siviller cephe hatları arasında sıkıştı

2017'nin Mart ayında, Leer'deki Thaker'de MSF'nin açık alanda kurduğu destek kliniğinde muayene olmayı bekleyen kadın, erkek ve çocuklar. Fotoğraf: Siegfried Modola.

Güney Sudan’ın kuzey kesimindeki Leer ve Mayendit vilayetlerinde Nisan ayı sonunda şiddet olayları bir kez daha başladı. Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bölgede uygulanan şiddetin yoğunluğundan dolayı pek çok insanın, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetlere erişemediğini bildirdi.

Juba, Güney Sudan, 31 Mayıs 2018 – Güney Sudan’da binlerce insan çatışmanın cephe hatları arasında sıkışıp kalırken sağlık tesisleri de saldırıya uğradı. Leer ve Mayendit vilayetlerinde kadın, erkek ve çocuklar aşırı düzeyde şiddetle karşı karşıya.

Bölgede toplu tecavüz ve toplu katliamlar yaşanıyor. Köyler yağmalanıp yakıldı; yiyecek stokları ve pek çok mülk ise yok edildi.

Dokuz çocuğu olan bir kadın, olanları şöyle anlattı: “Köye sabah saat 6’da girdiler, biz daha uykudaydık. Uyandığımız gibi koşmaya başladık. Yanımıza hiçbir şey alamadık. İnsanlara doğrudan ateş ettiklerini gördüm. Oğlum kurşunla göğsünden vuruldu. İçeride daha insanlar varken evleri ateşe verdiler. Bu saldırıların en korkunç tarafı ne varsa hepsini yok etmeleri.”

Yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce sivil yerlerinden olmuş, ormanda, bataklık alanda ve adalarda bulabildikleri yere sığınmak zorunda kalmıştı. Bazı insanlar tekrar eden saldırılar nedeniyle birkaç defa yerinden edildi. Yaşadıklarını anlatan o kadın sözlerine şöyle devam etti:

“Tıbbi yardım almak için gittiğimiz köy de saldırıya uğramıştı. Oraya saldıranlar da yine aynı insanlardı. Bu defa kaçma şansımız yoktu, yere yatıp saklandık. Bizi bulamadılar. Sessizlik olunca ormana kaçtık.”

İnsanlar dört haftayı aşkın süredir barınma imkanı, temiz ve yiyecek olmaksızın yaşamaya çalışıyor. Sağlık hizmetlerine erişimleri de çok kısıtlı.

Kaçmak zorunda kalanların içinde bulunduğu olumsuz şartlar, çocuklar ve hamile kadınlar gibi en zor durumdaki insanların hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Şubat 2017'de MSF kliniğine gelen Roda'nın iki çocuğu vardı. Çocukların ikisi de ağır beslenme yetersizliğinden muzdaripti, ayrıca hem cilt enfeksiyonu, hem de uyuz geçiriyorlardı. MSF, Mayendit ve Leer vilayetlerinde çatışmalar yüzünden tekrar tekrar yerinden edilen ve temel hizmetlere ulaşamayan insanlara Ağustos 2016'da birinci basamak sağlık hizmetleri vermeye başlamıştı. Ocak 2017'de Mayendit'in kuzey kesiminde beslenme yetersizliği düzeyinin çok yüksek olduğu görüldü. Fotoğraf: Nicolas Peissel/MSF, Şubat 2017.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Güney Sudan’da görevli tıbbi koordinatörü Georgina Brown bölgedeki genel durumu şöyle anlattı:

“Şimdilik gördüğümüz vakaların büyük bölümü akut sulu ishal, solunum yolu ve cilt enfeksiyonları. Aynı zamanda bazı insanlar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle kas ya da eklem ağrılarından yakınıyor. Bu tıbbi durumların tamamı, olumsuz yaşam şartlarıyla ilgili. Yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte daha fazla insan hastalanabilir.”

MSF ekipleri, ulaşabildikleri topluluklara temel tıbbi destek sundu. Bunlar arasında, cinsel şiddete maruz bırakılan önemli sayıda insan da var. Tıbbi koordinatör Brown’un aktarımı şöyle:

“Ulaşabildiğimiz köylerden birinde 48 saat içinde, cinsel şiddete maruz bırakılmış 21 kişiyi tedavi ettik. Birkaç gün sonra başka bir bölgede yine 20 kişiyi aynı sebeple tedavi ettik. Gördüğümüz bu rakamlar son derece kaygı verici.

Üstelik cinsel şiddete maruz bırakılıp hiçbir tedavi görmeyen çok sayıda insan olduğunu da biliyoruz. İnsanlar devam eden şiddetten korktukları için hâlâ ormanlık ve bataklık alanda saklanıyor, dolayısıyla sağlık hizmetleri de dahil en temel hizmetlerin hiçbirine erişimleri yok. Şiddet durmadan bu insanlara ulaşıp ihtiyaç duydukları tedaviyi sağlamamız mümkün değil.”

Dahası, doğrudan sağlık tesislerini hedef alan saldırılar bölgedeki toplulukları çok büyük bir ihtiyaç olan tıbbi destekten mahrum bırakıyor. MSF’nin çalıştığı iki noktada, tıbbi malzemeler yağmalanıp kuruluşa ait mülklere zarar verildi.

Leer ve Mayendit vilayetlerinde şu anda yaşanan şiddet olayları, bölgede yıllardır devam eden vahşetin son perdesi. Savaşan tarafların tamamı sivilleri hedef alarak onları sürekli kaçarak yaşamaya mecbur ediyor. Bu süreçte siviller barınma, gıda ve suyun yanı sıra hayat kurtarıcı tıbbi destekten de mahrum bırakılıyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tüm silahlı gruplara, Leer ve Mayendit vilayetlerinde bölge halkına uygulanan şiddete derhal son verme çağrısında bulunuyor.


Güney Sudan’da 1983 yılından beri faaliyet gösteren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ülkede sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu ve insani yardım alanında başka ihtiyaçların bulunduğu pek çok bölgede tıbbi insani yardım sağlıyor. Çalışmalarını bağımsızlık, tarafsızlık ve ayrım gözetmeme ilkelerine dayandıran MSF, tıbbi acil durumlara hızla müdahale edebiliyor ve etnik grup, din, dil, toplumsal cinsiyet ve siyasi bağlılık farkı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaca dayalı olarak tıbbi destek sunuyor. MSF’nin şu anda  Güney Sudan’ın çeşitli yerlerinde sürdürdüğü 16 saha projesi var.

Yorum Yapın