Yemen: Özet, Ağustos 2015

screenshot_2015-08-07_14.46.11

Fotoğraf: MSF’nin çalıştığı vilayetler - Yemen: Aden, El Dali, Taiz, Saada, Amran, Hacca, İbb ve Sanaa.

Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen’de Aden, Al-Dhale’, Taiz, Sa’ada, Amran, Hajjah, İb ve San’a’da çalışıyor

MSF şu ana kadar Yemen’de ülke içinde desteklediği ve işlettiği tesislere 165 tonluk insani yardım tedariği sağladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın da yardımlarıyla, 2015’te ortaya çıkan şiddet olaylarından sonra kriz anlarında Yemen’deki hastanelere acil destek sağladı. Buna ek olarak Sanaa, El Baydha, Saada, Lahj, Aden, Marib, Hudeyde, Hacca, İbb ve Taiz illerinde yaşanan toplu kayıpları yönetebilmek için eğitimler verdi.

Halihazırda, Yemen’de Sınır Tanımayan Doktorlar’ın projelerinde toplamda 726 yerel ve 64 uluslararası çalışan görevlidir.

Öne Çıkan Olaylar:

  • Saada ve Suudi Arabistan sınırına yakın kuzey Amran illerinde geniş sivil kitleler köy ve kasabalarda yaşamaya devam ediyor ki buralarda çok sayıda sağlık tesisi zarar görmüş ve yerle bir edilmiştir. Sağlık çalışanları bölgeden kaçmıştır ve ulaşım, yolların güvenlikten yoksunluğu ve yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle son derece zordur.
  • Ülke içinde yerinden edilen Amran ve Hacca bölgelerinden 23.000 kişi için destek sağlandı. Sağlık danışmanlığı verildi, su temizliği sağlandı, yiyecek dışı maddeler ve hijyen kitleri tedarik edildi.
  • 6 Haziranda Aahem pazarında yaşanan hava saldırısında yaralanan 68 kişi MSF’nin desteklediği Beni Hassan Sağlık Merkezi’nde bakıma alındı ve daha sonra bu kişiler Hacca ve Hudeyde Hastaneleri’ne sevk edildi.
  • 20 Temmuzda, El Dali ilinde sabahın erken saatlerinden öğlene kadar devam eden hava saldırısı bir okul, bir benzin istasyonu ve bir oyun alanını hedef aldı. MSF destekli hastanenin acil koğuşunda, aralarında hastaneye getirilirken hayatını kaybeden bir çocuğun da bulunduğu 14 sivil tedaviye alındı.
  • Taiz ilindeki en büyük 20 tıbbi altyapıdan 15’i kapatıldı ve kalan hastaneler aşırı yoğunluğa maruz kaldı. 8 kentsel Kadın ve Çocuk Sağlığı Merkezi’nden 6’sı tamamen kapatıldı ve işleyen 1 tanesi de, yakıt yetersizliğinden dolayı kapasitesinin altında hizmet veriyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Yemen’deki Projeleri

Aden

Sınır Tanımayan Doktorlar Sheikh Othman eyaletinin kuzeyinde bir “Acil Ameliyat Hastanesi” yürütüyor.

Temmuz ayında Aden’de ciddi miktarda toplu kayıp yaşandı. 19 temmuzda savaştan yaralı kurtulan 204 kişi , 25 temmuzda 167 kişi ve bir sonraki gün de 111 kişi tedaviye alındı. 2015 başından bu yana MSF 4,767’den fazla hastayı acil koğuşuna kabul etti ve 2,760 cerrahi müdahalede bulundu. 19 Marttan bu yana 4,271 yaralı bakıma alındı ve bunun yanı sıra bu hastanede ruh sağlığı ve fizyoterapi hizmetleri de verildi.

Kentin güneyinde 20 Nisandan bu yana gelişmiş acil desteği veriliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanları Crater Sağlık Merkezi’nde 7/24 travma tedavisi uygulayarak, ilaç ve jeneratör yakıtı sağlıyor.

Burada toplamda 745’ten fazla hasta acil koğuşuna alındı. Bunların arasından 215’i ileri tedavi için başka hastanelerde nakledildi. 635’ten fazla pansuman yapıldı ve gelişmiş acil desteği çerçevesinde hasta takip danışmanlığı da sağlandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Enma ve As-Sha’b eyaletlerinde MSF hastanelerine ulaşamayan ve cerrahi müdahaleye ihtiyacı olan hastalar için ayakta tedaviye olanak veren hareketli cerrahi klinikler kurdu. 570’ten fazla savaş yaralısına cerrahi takip danışmanlığı ve pansuman sağlandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar hayat kurtaran sağlık hizmetlerine güney batı Yemen’de Sağlık Bakanlığı tesisleri, Al-Nasser Hastanesi ve Al-Dhale eyaletinde devam ediyor. Destekler 7/24 acil servis hizmeti, ameliyat sonrası bakım, sterilizasyon, laboratuvar çalışmaları, enfeksiyon kontrolü, tıbbi atık yönetimi ve sevk hizmetini kapsıyor. 2015 başından bu yana MSF’nin Al-Dhale projesinde 10,317 acil hasta ve 490’ı savaş yaralısı olmak üzere, 1,232 kişi tedavi edildi. Aynı zamanda 11,206 hastaya genel danışmanlık hizmeti verildi.

El Dali

MSF aynı zamanda Al-Azarik Sağlık Merkezi’nde bir acil koğuşu, doğum öncesi bakımı, doğum sonrası bakımı, aile planlaması, tedarik teslimatı, rutin aşılama, beslenme ve Al-Nasser Hastanesi’ne sevk hizmetleri sağlar. MSF doktorları Al-Azarik’te 287 ameliyat gerçekleştirdi. Qataba’da ise MSF, Sağlık Bakanlığı El Selam Hastanesi’nde 7/24 işleyen bir acil koğuşu, gözlem odası, laboratuvar ve tıbbi atık yönetimi için destek verir.

Geçtiğimiz aylarda MSF ayakta tedavi bölümünü, beslenme ve doğum öncesi bakım merkezlerini destekleyerek aktivitelerini genişletti. MSF aynı zamanda Qataba kasabasındaki tek uygun sondaj kuyusundan 25,000 kişiye temiz içme suyu sağladı.

Al-Jaffea’da çeşitli sağlık merkezleri ile beraber, Al-Habilain’deki hastaneler de tıbbi tedarik ve ekipmanlar ile MSF tarafından destekleniyor.

Mart ayı başındaki son yaşanan krizden bu yana, Al-Dhale’deki MSF projlerinde 1,560 savaş yaralısı dahil olmak üzere 29,049 kişi tedavi edildi veya bakıma alındı.

Sa-ada şehrinde MSF’nin desteklediği Sağlık Bakanlığı Hastanesi’nde çocuklar endişeyle bekliyor.

Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Sa’ada’ya devamlı hava saldırılarında bulundu ve tüm bölgenin askeri hedef ilan edilmesinin ardından, yerel halkı şehri terk etmeleri için uyardı. (15 Haziran 2015) (Sebastiano Tomada/Getty Images Reportage)

Amran

Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen’de bir çok bölgede ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için hareketli klinikler sağlar.

Nisan 2015’ten bu yana 5,000’den fazla genel danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca çok sayıda kampta da aynı hizmetlere devam edildi. Destekler aynı zamanda Khamer’de 20 farklı bölgede yaşamakta olan 500 aile için su tankları tedarik etmek, hijyen kitleri ve yiyecek dışı maddeler sağlamayı kapsar. Bunlara ek olarak kamplarda sağlık geliştirme, Khamer’deki merkez çarşıda kanalizasyon sistemi temizliği yürütme ve Sağlık Bakanlığı’nda kızamık aşısı kampanyası yapılır.

El Selam Hastanesi’nde bir çok bölümde Sınır Tanımayan Doktorlar hayat kurtaran sağlık hizmetlerine devam ediyor. Aynı zamanda Huth Sağlık Merkezi’ne ilaç, oksijen, lojistik malzemeleri, elektrik, insan kaynakları ve sevk sistemi destekleri veriyor.

1 Ocaktan bu yana 20,015 hasta acil koğuşuna alınmış, 1,642 ameliyat gerçekleştirilmiş, 1,343 doğum yapılmış ve 1,492 yetişkin hasta IPD’ye; 1,643 çocuk ya pediyatri koğuşuna ve doğum sonrası koğuşa alınmıştır. 4,048 kişiye de doğum öncesi ve doğum sonrası danışmanlık hizmeti verilmiştir. Amran’da 1,478 jinekolojik danışmanlık sağlanmıştır.

MSF aynı zamanda kuzey Amran ve Sa’ada illerinde gelişmiş sağlık görevlendirmesi yaparak yerel sağlık merkezlerinde acil koğuşları kurar. Buralarda tıbbi malzeme tedariği, acil yardım eğitimi, toplu kayıp yönetimi ve zarar görmüş binaların onarımı konusunda destek sağlanmasıyla beraber; Khameer ve Sa’ada’da bulunan cerrahi hastaneler için ambulans sistemleri sağlanır.

Temmuz ayında Sınır Tanımayan Doktorlar kuzey Amran çevresinde bulunan 3 sağlık merkezinden (Harf Sufyan, Al Ashah, Al Qaflah) kuruluşun destek sağladığı Huth ve Khameer’deki tesislere 4 ambulans göndermekle beraber, referans sistemleri de kurdu.

Hacca

Haradh’da 145 savaş yaralısı Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Haradh Hastanesinde tedavi edildi.

MSF Beni Hassan’da yurdundan edilen toplulukları su sağlanması, yiyecek dışı malzeme dağıtımı ve genel sağlık danışmanlık hizmetleriyle destekledi. MSF hareketli kliniklerinde ve bölgedeki sağlık merkezinde 5,523 kişiye genel danışmanlık sağladı.

Temmuz ayında Aahem’deki hava saldırısında yaralanan 68 kişi MSF desteğiyle Beni Hassan Sağlık Merkezi’nde tedavi edilmiş, daha sonra Hacca ve Hudeyde Hastaneleri’ne sevk edilmiştir. Yaralıların büyük kısmı da Al Jamhoory Hastanesi’ne sevk edildiğinden, burada 100 savaş yaralısı için bağış toplanmıştır.

Mayıs ayından bu yana MSF Beni Hassan’daki yurdundan edilen insanlar için kapı kapı dolaşarak kimlik tespiti gerçekleştirdi ve bu kişilerin ihtiyaçlarını tespit ederek Al Mangorah, Al Khademah, Bani Kodish ve Akasahtemel’de temel hizmetlerini sundu.

Temmuz başından bu yana toplum sağlığı ekipleri 4 bölgede (Al Khadmah, Al Okashiah, Shab-Al-Dosh ve Al Manjorah) 2,101 ailenin 8,149 bireyine ulaştı. 805 aileye yiyecek dışı kategorilerde malzeme dağıtıldı. Temmuz sonunda yerinden edilen bireylerin sayısı, 16,500’ü Beni Hassan’da ve 3,500’ü Khamis’te olmak üzere, toplamda 20,000’i buldu.

MUAC görüntüleme sistemi, bu yerinden edilmiş bireylerin yaşadığı bölgelerde uygulamaya kondu ve bu uygulama sonucunda da dikkat çekici miktarda acil beslenme yetersizliği problemi tespit edildi.

Bunların yanı sıra, Abs Hastanesi’nde 24 saat hizmet veren bir acil kliniğinde çalışan Sağlık Bakanlığı elemanları, Sınır Tanımayan Doktorlar ekiplerince destekleniyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Abs Hastanesi’nin acil koğuşunu 8 temmuzdan bu yana destekliyor. Şu ana kadar 134’ten fazla acil vakasına cevap verildi ve bu kişiler arasında 34 yaralı bulunuyordu.

HIV Projeleri

2010’dan bu yana, HIV hastaları için destek projesi ülkenin çeşitli bölgelerinde yürütülüyor. Mart 2015’te, ülke genelindeki hastalara antiretroviral ilaçlar, hizmet ve psikolojik destek sağlamak için hazırlanan bir beklenmedik durum planı ortaya sürüldü.

Şimdiye dek 1,327 HIV hastası antiretroviral ilaçlara, 775 hasta da hazırda bekleyen enfeksiyonlara karşı ilaçlarına ulaşmış; 546 hasta laboratuvar belirteçleri elde etmiş ve 202 hasta ruh sağlığı desteği almıştır.

İbb

Sınır Tanımayan Doktorlar, İbb valiliğindeki El Thawra ve El-Qa'idah Hastaneleri’ne tıbbi ve cerrahi malzemeler bağışladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar aynı zamanda İb ilinin El Qa’idah şehrindeki yedi okulda bulunan yerinden edilmiş toplulukların merkezleştirilmiş mutfağına bir sefere mahsus yiyecek yardımı yapmayı planlıyor. 1 Haziran'da MSF, İl Sağlık Ofisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın rutin bağışıklık kazandırma işlemi için savaşın önde gelen alanlarından biri olan bu bölgeden 509,800 aşı dozunun tahliyesini sağlamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda bu malzemeleri İb soğuk zincirine eklemek için çalıştı. Ancak bu yardımlar yalnızca küçük bir miktardı ve özellikle de okulların dışında hayatını sürdüren yerinden edilmiş bireyler için hala daha fazla desteğe ihtiyaç duyuluyor.

Saada

Kuzey Amran - Sa’ada’daki köy ve kasabalarda yaşanan günlük hava saldırıları ve bölgedeki altyapının gördüğü ciddi zarara rağmen, geniş sivil kitleler yerleşik hayatına devam ediyor. Çok sayıda sağlık tesisi hasar gördü ve yerle bir edildi ve sağlık çalışanları kaçtı. Ulaşım, yolların güvenlikten yoksunluğu ve yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle son derece zordur. Bu sebeplerden dolayı, sevk sağlanabilen bölgelerden uzakta yaşayanlar için, hayat kurtaran yardımlara ulaşmak ciddi bir ihtiyaçtır.

Mayıs ayından bu yana Sınır Tanımayan Doktorlar, acil yardım kliniği, mesleki terapi ve annelik bölümlerini Al Jumhori Hastanesi - Sa’ada’da destekliyor. MSF ekipleri Sağlık Bakanlığı çalışanlarıyla beraber 359 teslimat gerçekleştirdi, 869’u savaş yaralısı olan 1,961 hastayı acil kliniğinde tedavi altına aldı. Bu hastaların 34’ü hayatını kaybetti. Aynı zamanda 266 ameliyat gerçekleştirildi ve bunların 244’ü savaş kaynaklıydı. Haydan Hastanesi’ne de bir doktor gönderildi, ilaç yardımı yapıldı ve Al Jumhori hastanesine sevk hizmetleri desteği sağlandı. Haydan acil kliniği mayıs ayından bu yana 1,500 hasta tarafından ziyaret edildi ve bu hastaların 30%’u çatışma kaynaklı travmalar geçirmişti.

Sanaa

26 Mart’tan bu yana MSF Sanaa’daki büyük hastanelere; özellikle de Sanaa ve ülkenin geri kalanından getirilen yaralıların büyük bölümünü bünyesine kabul eden El Cumhuri ve El Thawra Hastaneleri’ne destek vermeye yoğunlaştı. 700’den fazla yaralı MSF destek kitlerinden yararlandı. Sanaa'ya verilen destekler yalnızca ilk yardım materyalleri olmaktan ziyade ameliyat ve ameliyat sonrası malzemeleri, kan nakil malzemeleri ve acil teslim edilmesi gereken bir çok malzemeyi kapsıyordu.

Sınır Tanımayan Doktorlar, aynı zamanda önceden konumlandırılması gereken malzemeleri hastanelere yerleştirme stratejisi geliştirdi. Böylelikle ihtiyaç anında bu malzemelerin tedariğinde sıkıntı yaşanmaması amaçlandı. Temmuz sonunda 180 savaş yaralısına yetecek kadar kit de acil koğuşuna ulaştırıldı. Sanaa'daki El Cumhuri Hastanesi’nin Böbrek Merkezi’ne, 1.500 seans yetecek kadar diyaliz malzemesi bağışlandı. MSF önümüzdeki üç ay boyunca bu sağlık merkezlerini, belirtilen malzemelerin tedariğini sağlayarak desteklemeye devam edecektir.

MSF150941

MSF Doktoru Mahmood Menapal (ortada), Taiz Al-Rawdah Hastanesi'nde bir hastayı tedavi ediyor.

Taiz

Sınır Tanımayan Doktorlar Mayıs 2015’ten bu yana Al-Jumhori, Al-Thawra, Al-Rawdah, Military ve Al-Qa’idah Hastaneleri’ne acil cerrahi malzemeler ve ilaç tedarik ediyor. Bu hastaneler devam eden çatışmalarda yaralanan insanları kabul ediyor.

Bu süreçte MSF, Al-Rawdah Hastanesi’nde ekstra 3 acil koğuşu ve toplu kayıplarla başa çıkabilmek için ek bölümler açtı. Bu acil koğuşunda bir doktor ve 4 hemşire çalışıyor. Ayrıca 27 hastane çalışanının 7/24 koğuşta hizmet vermesini sağlamak amacıyla maaşları ödenir. 15 Mayıstan bu yana bu hastanede 2,487 savaş yaralısı tedavi edildi. Ancak 15’i kadın olmak üzere 308 kişi hayatını kaybetti. Sınır Tanımayan Doktorlar aynı zamanda 2 ambulansla başlayıp sayısı ihtiyaca göre artmak üzere, hastaneden hastaneye sevk sistemi kurmak için planlarına devam ediyor.

Gözlenen ihtiyaçlar değerlendirmeye alındığında, MSF kriz döneminde desteklerin devamını sağlamak için Haziran 2015’te Taiz’de bir ofis açtı.

Aynı zamanda 100 yatak kapasiteli doğum, jinekoloji ve 5 yaş altı çocuk pediyatrisine odaklanan bir kadın ve çocuk sağlığı hastanesi açmak için planlar yapılıyor. Bu hastane için bir bina şimdiden uygun olarak belirlendi. 4 yabancı ve 8 yerel destek çalışanın oluşturduğu bir MSF ekibi de gelecek ihtiyaçları sağlayabilmek için sahada her an hazır bulunuyor.

Yorum Yapın