MSF: AB sınır görevlileri çocuk ve gençlere şiddet uyguluyor

Sırbistan'ın Horgos kasabası yakınlarında görev yapan bir MSF doktoru genç bir hastayı muayene ediyor. Fotoğraf: Marko Drobnjakovi

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) “Games of Violence” (Şiddet Oyunları*) başlıklı yeni raporunda, Sırbistan’ın Macaristan, Bulgaristan ve Hırvatistan sınırlarında polis ve sınır görevlileri tarafından mülteci ve göçmenlere uygulanan şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Tıbbi veriler ve genç hastaların tanıklıkları doğrultusunda hazırlanan rapor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin resmi görevlilerince halen uygulanan şiddetin ayrıntılı bir dökümünü sunuyor.

Sırbistan üzerinden diğer ülkelere geçmek isteyen çocukların ve gençlerin ülke sınırlarında devamlı şiddete maruz kaldığını söyleyen MSF Sırbistan Program Direktörü Stephane Moissaing, şiddetin ağırlıklı olarak AB üye ülkelerinin sınır polisi tarafından uygulandığını belirtti.

Doktor ve hemşirelerimiz bir yılı aşkın süredir gençlerin beyanlarında aynı ifadeleri duyuyor: Yolculuklarına devam etmek için var güçleriyle çabalayan gençler dövülüyor, aşağılanıyor ve üstlerine köpeklerle saldırılıyor.

Aynı şiddet örüntüsü: Dayak, Köpek saldırısı ve Gaz

2017’nin ilk yarısında MSF’nin bölgedeki ruh sağlığı kliniklerine başvurarak fiziksel şiddet gördüğünü bildiren gençlerin ve ergenlerin yüzde 92’si, şiddet uygulayanların AB üyesi ülkelerin polis veya sınır görevlileri olduğunu aktardı.

Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan’ın sınır güvenlik ekiplerinden şiddet gören bu çocukların neredeyse yarısı (yüzde 48) özellikle Bulgar yetkililerinin kendilerine şiddet uyguladığını anlattı. Belgrad’daki gezici kliniklerde çalışan MSF ekipleri ise, Macaristan sınırında 62, Hırvatistan sınırında 24 kasti şiddet vakası belgeledi.

Bu vakalara dair anlatımların büyük bir kısmının aynı şiddet örüntüsüne sahip olduğunu vurgulayan Moissaing, şunları söyledi: “Dayak, köpek saldırısı ve tahriş edici gaz kullanımı, MSF ekiplerinin son iki yıldır aldığı duyumlarla örtüşüyor. AB sınırlarından içeri girmeye çalışan insanların görünüşte sistematik olan şiddet olaylarına maruz kaldığı görülüyor.

AB üye ülkelerinin, AB’ye sığınmaya çalışan çocukları ve gençleri kendi sınırlarından uzaklaştırmak için kasıtlı olarak şiddete başvurması yüz kızartıcı bir durum.

Uyguladıkları şiddet bu çocukların vazgeçmesini sağlamıyor. Aksine onlara hem fiziksel hem de psikolojik düzeyde  büyük zararlar veriyor.

Şiddete maruz kalan çocuklar daha kırılgan bir hale geliyorlar ve her seferinde, AB üye ülkelerinin mücadele ettiklerini ileri sürdükleri insan kaçakçılarının kucağına itilmiş oluyorlar.”

* Raporun başlığı, Türkiye’den İtalya’ya kadar mülteci, göçmen ve sığınmacılar arasında “düzensiz sınır geçişlerini” tasvir etmek için yaygın olarak kullanılan “The Game” (Oyun) ifadesinden geliyor. Bu “oyunu” oynamaya zorlananların, uzun süredir gitmeye çalıştıkları varış noktasına ulaşmadan önce bir dizi şiddet ve istismar olayından sağ kurtulmayı başarması gerekiyor.

* * Raporun orijinaline bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


MSF 2014’ün sonlarından bu yana Sırbistan’da mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik tıbbi ve insani yardım sunuyor. Ülkenin giriş ve çıkış noktalarında tıbbi bakım hizmeti ve ruh sağlığı desteği sunan MSF ekipleri, aynı zamanda bölgedeki su, barınma ve sanitasyon ihtiyacına yanıt veriyor. MSF aynı zamanda 2016’nın Ocak ayından bu yana, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki yasal olmayan geçici yerleşim alanlarında sıkışıp kalan insanlar için birinci basamak sağlık hizmeti ve ruh sağlığı danışmanlığı sağlıyor. 2017’de Belgrad merkezde sabit bir klinik açan MSF, Sırbistan’da mahsur kalan erkek, kadın ve çocuklardan oluşan hassas nüfusun sağlık hizmetlerine, barınma ve korunma imkanlarına erişimini sağlamak için savunuculuk faaliyetlerini sürdürüyor.

Yorum Yapın