Doğru Aşı (THE RIGHT SHOT): Uygun fiyatlı, adapte edilmiş aşılar

Fotoğraf: Emily Gerardo

Fotoğraf: Emily Gerardo

Bağışıklama, dünya çapında çocuk ölümlerini azaltmanın en etkili yollarından biri olmasına rağmen, her yıl bir yaş altındaki beş çocuktan biri yeterli düzeyde ve gerektiği gibi aşılanamıyor.

Bu durum, kızamık, zatürre veya ishal gibi aşıyla önlenebilen hastalıklar karşısında çocukları savunmasız bırakıyor ve ölüm riskiyle karşı karşıya getiriyor.

Afetlerde ve salgınlarda aşıyla önlenebilen hastalıklara karşı 40 yıldan uzun bir süredir en ön safta mücadele eden ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde rutin bağışıklama faaliyetlerini sürdüren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), aşı sektöründeki bu mevcut engellere dikkat çekebilmek amacıyla Doğru Aşı (The Right Shot) raporunun ikinci baskısını yayınladı.

Uygun fiyatlı ve adapte edilmiş aşıların yaygınlaştırılması

Aşı sektöründeki son gelişmeleri ele alan ve sektöre dair genel bir bakış sunan rapor, temel öneme sahip 16 aşının geliştirildikleri tarihten bu yana fiyatlarındaki gelişimi, bazı örneklerde 2000 yılına kadar geri giderek, ana hatlarıyla ele alıyor.

Pazarın çok uluslu birkaç şirketin tekelinde olmasını ve rekabet ortamının bulunmamasını irdeleyen rapor, aynı zamanda çeşitli tedarik stratejilerinin, satın alma koşullarının ve ilaç sektöründeki uygulamaların aşı fiyatlarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Farklı ülkelerden, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF), Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nden (PAHO), MSF’den ve ilaç şirketlerinden alınan aşı fiyatlarına ilişkin verileri bir araya getirerek inceleyen bu yayın, kalkınmakta olan ekonomilerdeki şirketlerin ve çok uluslu şirketlerin fiyat politikalarını belirlemedeki farklı yaklaşımlarını mercek altına alırken, çok uluslu ilaç şirketlerinin rekor cirolara ulaşmak için pazarda ilk olma avantajını nasıl kullandıklarını anlatıyor ve gitgide diğer karlı pazarlara doğru açıldıklarını ortaya koyuyor.


MSF14049_Ton Koene (High res)-minMSF, Güney Sudan’daki sığınmacı çocuklardan Afganistan’daki hamile kadınlara kadar tüm sağlık programlarının ana bileşeni olarak aşılamaya öncelik vermeyi ilke edinmiştir.

Yalnızca 2013’te MSF’nin programları kapsamında 6,7 milyon dozun üzerinde aşı ve bağışıklama ürünü dağıtılmıştır. Buna rağmen MSF faaliyetlerini daha da artırma ihtiyacını görmüştür.

Diğer taraftan MSF, bağışıklama ihtiyacını karşılama sürecinde hem sahada hem küresel düzeyde gitgide daha fazla zorlukla karşılaşmaktadır. Yeni aşıların pahalı olması ve aşıların kısıtlı imkanlara sahip bölgelerdeki koşullara uygun olmaması gibi MSF’nin karşı karşıya kaldığı bu sorunlar, aynı zorluklarla boğuşan ülkeleri de etkilemektedir.

Bu yüksek fiyatları karşılayamayan ülkeler, yaşamı tehdit eden, fakat önlenebilir hastalıklara karşı çocuklarını koruyamamanın yarattığı hayal kırıklığını giderek daha fazla dile getirmektedir.

Raporun tamamını Türkçe çevirisiyle okumak için bu linki tıklayabilir, raporun orijinalini indirmek için MSF Access Campaign sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yapın