İSTİSMAR VE ŞİDDET KISIR DÖNGÜSÜ: MSF'DEN YENİ RAPOR

Return to Abuser: Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) 1 Mart 2016 tarihinde yayınlanan yeni raporu, Papua Yeni Gine'deki aile içi şiddet ve cinsel istismar mağdurlarının çıkış yolu bulmakta zorlandığı kısır döngüyü ortaya koyuyor.

Port Moresby/Berlin, 1 Mart 2016 - MSF'nin "Return to Abuser" (İstismarcıya Dönüş) adlı yeni raporu, Papua Yeni Gine'de kadın ve çocukların aile içi şiddete ve cinsel istismara maruz kalmalarına neden olan sistemdeki ve hizmetlerdeki eksiklikleri gözler önüne seriyor.

Hastalar tıbbi tedavi imkanlarına erişebilse bile, koruma mekanizmalarındaki sorunların, etkisiz adalet sisteminin ve cezasızlık kültürünün, bu hastaların hayatlarını ve sağlığını nasıl tehlikeye soktuğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.

Rapor, Hela ilindeki Tari kırsalında ve başkent Port Moresby'de MSF’nin yürüttüğü iki projenin çıktılarından oluşuyor. 2014 ve 2015 yılları arasında MSF tarafından tedavi edilen 3.000'den fazla şiddet mağdurundan elde edilen kapsamlı veriler, kadınların ve çocukların, aile ve içinde yaşadıkları topluluklar gibi güvenli olmaları gereken yerlerde nasıl tekrar eden ve hatta bazen daha da artan bir şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor.

Raporda öne çıkan bazı aile içi şiddet ve cinsel istismar verileri şöyle:

• Tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunu (yüzde 94) kadınlar oluşturuyor
• En sık rastlanan şiddet türü, yüzde 49 ile partnerlerin uyguladıkları şiddet
• Bu kadınların dörtte birinden fazlası ölümle tehdit edildi
• Cinsel şiddet mağdurlarının yüzde 56'sı çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu çocuklar içinde her 6 çocuktan 1'i (yüzde 17) beş yaşından küçüktü.
• Her 4 şiddet mağdurundan 3'ü (yüzde 76) failini tanıyordu.
• Her 10 yetişkin kadından 1'i (yüzde 10), tekrar eden cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu rakam çocuklarda daha yüksek çıktı: Her 5 çocuktan 2'si (yüzde 38) cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Papua Yeni Gine'deki aile içi şiddet ve cinsel istismar sorununun çözümü konusunda kaydedilen ilerlemelere rağmen mağdurlar, ihtiyaçları olan tedaviyi alamadan, adalet ve koruma sisteminden faydalanamadan sessizce acı çekmeye devam ediyor. Başta çocuklar olmak üzere şiddet mağdurlarına yönelik bazı kanun ve yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi sürecinin uzun zaman aldığını belirten MSF Program Direktörü Angelika Herb, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yetkililer ve karar vericiler bu sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atmadığı sürece, kadınlar, kendilerini ve çocuklarını çevrelerini saran kötülüklerden koruyamayacak ve şiddete maruz kaldıkları ilişkileri devam ettirmek zorunda kalacaklar. Evlerinde tecavüze uğrayan veya dövülen, henüz reşit olmayan savunmasız çocuklar ise, istismarcılarına geri dönmeye devam edecekler. Bu süreçte hayati öneme sahip tıbbi destek ise, yalnızca istismara maruz kaldıkları zamanlar arasında onlara sağlanabilecek.”

"Güvenli Evler oluşturulmalı, tedaviler ücretsiz olmalıdır"

Rapor aracılığıyla yetkililere seslenen MSF, ülke genelinde aile içi şiddet ve cinsel istismar mağdurlarına yönelik tıbbi ve psikososyal hizmetlerin artırılmasını öneriyor. Aynı zamanda şiddet mağdurlarının istismarcılarına geri dönmemeleri için "güvenli evler" oluşturulmasını, kadın ve çocukların konaklama imkanlarından ve etkili bir koruma hizmetinden daha fazla yararlanabilmelerini talep ediyor. MSF bu süreçte çocukların ihtiyaçlarının ön planda tutulması ve Çocuk Koruma Kanunu'nun zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Aile içi şiddet ve cinsel istismar birey üzerinde çok ciddi fiziksel ve psikososyal hasarlar yaratıyor. Bu nedenle Papua Yeni Gine'deki yetkili kurumlar, tüm mağdurlara kaliteli bir sağlık hizmeti sunmalı ve tıbbi tedavilere erişimi ücretsiz hale getirmelidir. Diğer taraftan çocuk ve kadınların güvenliğinin sağlanması için gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır"

Papua Yeni Gine'de 2007 yılından bu yana aktif olarak çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar, Morobe, Hela, Port Moresby, Milne Bay ve Doğu Sepik gibi farklı yerlerde aile içi şiddet ve cinsel istismar mağdurlarına ücretsiz, kaliteli ve entegre bir tedavi sunuyor. Ülkede tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerine ağırlık veren MSF, 2009 yılından bu yana, Ulusal Sağlık Bakanlığı'nın da zaman zaman devreye girmesiyle birlikte, ülke genelinde aile içi şiddet ve cinsel istismar mağduru 27.993 kişiyi tedavi etti. Ayrıca Tari hastanesinde, üçte biri şiddet kaynaklı yaralanmalar olmak üzere toplam 68.840 cerrahi müdahale gerçekleştirdi.

MSF, 2016 yılının Mart ayında Papua Yeni Gine'de kurduğu Aile Destek Merkezi'ni bölgedeki sağlık çalışanlarına teslim etmeye hazırlanıyor. Sağlık ekipleri, ülkedeki türberküloz salgınının tedavisi için çalışmalarına bu merkezde devam edecekler.

Rapora dair ek bilgiler:

• Yakın bir partner tarafından şiddet gören her 3 kişiden 2'si, sopa, bıçak, ustura ve kesici olmayan aletlerle yaralandı.

• Cinsel istismar ve şiddet sonrası tedavi talebinde bulunan hastaların yüzde 45'i, istismarın (vakaların çoğunda tecavüzlerin) evde meydana geldiğini ifade etti. Mağdur ne kadar gençse, evde istismara uğrama ihtimali o kadar artıyordu.

• Hastaların çoğu, istismarcısını tanıyordu. Çocuk ne kadar yaşça küçükse bu ihtimal o kadar artıyordu. Beş yaşından küçük olan her 10 çocuktan neredeyse 9'u, tanıdıkları biri tarafından cinsel istismar ve şiddete maruz kaldılar.

• Tari'de her 10 çocuktan 1'ine, Port Moresby'de ise her 3 çocuktan 1'ine cinsel şiddet uygulayan kişi bir aile üyesiydi.

• 2014 ve 2015 yıllarının ilk altı ayında cinsel şiddete maruz kaldıktan sonra Port Moresby'deki sağlık merkezlerine tedavi talebiyle gelen her 10 yetişkin kadından biri (yüzde 10 - 13/129) failin bir polis memuru veya asker olduğunu bildirdi.

• Güvenli evlerin bulunmadığı Tari'de, Ocak ve Haziran 2015 tarihleri arasında Aile Destek Merkezi'nde tedavi edilen her 15 mağdurdan 1'i (41/604), daha önceki bir şiddet olayını takiben MSF tarafından tedavi edilen ve tekrar tedavi için gelen hastalardı. Çünkü bu mağdurların, tedavilerinden sonra istismarcılarının evine dönmekten başka çareleri yoktu.

(Fotoğraflar: Jodi Bieber)

Raporun İngilizcesini indirmek için lütfen bu bağlantıyı tıklayın.
Yorum Yapın