Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Tüberküloza Karşı Seferberlik Raporu

29 Ülkedeki Tüberküloz Politikaları: Önleme, Test ve Tedavi Politikaları ve Uygulamalarına Dair Araştırma Sonuçları

Rapor Hakkında

 • Tüberküloza Karşı Seferberlik Raporu (Out of Step), her ülkenin kendi tüberküloz (TB, verem) politika ve uygulamalarında uluslararası standartların hayata geçirilmesi sürecini izlemeyi ve uygulama sırasında oluşan boşlukları tespit etmeyi amaçlıyor.
 • Rapor, 29 ülkedeki tüberküloz önleme, test ve tedavi politikaları ve uygulamalarına dair araştırma sonuçlarını paylaşıyor.
 • 2014 yılında yayınlanan ilk raporda 8 ülkede kaydedilen gelişmeler izlenirken, 2015’te yayınlanan ikinci raporda 24 ülke inceleniyor.
 • Raporda 5 temel başlığa yer veriliyor: teşhis yöntemleri, bakım modelleri, ilaca duyarlı TB ve ilaca dirençli TB tedavisi (İD TB, DR-TB), ilaç mevzuatı ve tüberkülozun önlenmesi.
 • Raporun Türkçesine bu bağlantıdan, İngilizce orijinaline ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığına gereken önem artık verilmeli

Tüberküloz önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu halde, tanı ve tedavi imkanlarına erişim konusundaki yetersizlikler nedeniyle dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olmaya devam ediyor: 2016 yılında 1,7 milyon insan tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti.

Halihazırda pek çok ülke hastalıkla mücadele konusunda geri kalmış durumda. Bu ülkeler, modern araçları devreye sokmaktan ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kılavuz niteliğindeki politika ve uygulamaları hayata geçirmekten hala çok uzak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) dünya çapında ve bakanlar düzeyinde ilk kez gerçekleştireceği Tüberküloza Son Verme Küresel Konferansı, 16-17 Kasım 2017 tarihinde Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Moskova’da yapılacak. Konferansa sağlık bakanları ve diğer bakanların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının liderleri, kalkınma ajanslarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Konferansta imzalanacak Bakanlar Bildirgesi, BM Genel Kurulu’nun tüberküloz hakkındaki ilk üst düzey toplantısına sunulacak. Toplantı 2018’de New York’ta yapılacak.

Tüberküloza karşı harekete geçin: Kampanyaya siz de katılın

#StepUpForTB (Tüberküloza Karşı Harekete Geç) Kampanyası, Tüberküloza Karşı Seferberlik Raporu bulgularını kullanarak ülkelerin güncel TB politika ve rehber ilkelerini benimsemelerini ve bunları Dünya TB Günü’ne (24 Mart 2018) kadar hayata geçirmelerini talep ediyor.

Kampanyaya destek vermek için: www.stepupfortb.org

Tüberküloza Karşı Seferberlik Raporu 2017: Temel Bulgular

Tüberküloz olan kişilerin %40’ına teşhis konmadı

 • TB teşhisinde büyük bir açık var: 2015’te 4 milyondan fazla kişi, teşhis konmadan tüberkülozla yaşadı. 
 • Raporda konu edilen ülkelerin 15’i (%52), tüberkülozu tespit edecek ilk araç olarak, hızlı sonuç veren bir molekül testi olan Xpert MTB/RIF’i kullanıma alırken, yalnızca 7 ülke bu politikayı yaygın olarak uyguladı.

Eve yakın yerde tedavi görebilme konusunda hala kat edilecek çok mesafe var

 • Rapor kapsamında incelenen ülkelerin %80’inden fazlası (24 ülke), ilaca duyarlı TB tedavisini hastanın evine en yakın yerde başlatmayı (birinci basamak sağlık hizmeti düzeyinde) tavsiye ederken, 20 ülke bu politikayı kapsamlı bir biçimde uyguladı.
 • 19 ülke, ilaca dirençli TB (İD TB, DR-TB) tedavisinin ilk adımını ilçe düzeyinde başlatmayı ulusal tüberküloz politikaları kapsamına aldı. Ancak bu politikayı yaygın bir şekilde uygulayan ülkelerin sayısı 11 ile sınırlı kaldı.

Ülkeler yeni TB tedavilerini hayata geçirme konusunda oldukça yavaş davranıyor

 • Raporda incelenen ülkelerin yalnızca 4’ü çocuk hastalar ve hasta bakıcılar için kullanım kolaylığı sağlayan pediatrik sabit doz kombinasyonlarını yaygın olarak sunmaya başladı.
 • Çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD TB, MDR-TB) tedavisi, uygun şartlara sahip hastalar için ve bazı koşullar altında 9 aya indirilebiliyor. Bu da hastaların tedaviyi başarıyla tamamlamasını kolaylaştırıyor.
 • Daha kısa sürede tamamlanabilen bu yeni tedavileri ulusal rehber ilkelerinde tavsiye eden ülkelerin sayısı yalnızca 13 ile sınırlı kaldı (rapor kapsamındaki ülkelerin %45’i) ve bu ülkelerin hiçbiri bu tedavileri yaygın bir şekilde erişilir kılmadı.
 • Rapor kapsamındaki ülkelerin %79’u (23 ülke) benimsedikleri TB tedavi rehber ilkelerinde yeni ilaçlardan Bedaquiline’e yer verdi. Bir diğer yeni ilaç olan Delamanid’e yer verenlerin oranı ise %62 (18 ülke) oldu.
 • Hayat kurtarıcı nitelikteki yeni ilaçlar da dahil olmak üzere tedavi rejimlerine ulaşabilen ilaca dirençli tüberküloz hastalarının oranı dünya çapında %5’in altında kaldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Hakkında

Merkezi Cenevre'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières - MSF), silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren uluslararası bir bağımsız tıbbi insani yardım kuruluşudur.

30 yıldan bu yana tüberküloz hastalarını tedavi eden MSF, halihazırda 24 ülkede TB tedavi çalışmaları yürütüyor. MSF, 2016 yılında 2.700’ü çok ilaca dirençli tüberküloz hastası olmak üzere 20.000’den fazla tüberküloz hastasına tedavi konusunda destek oldu. MSF, ilaca dirençli TB tedavisi sunan en büyük devlet dışı kuruluşlardan biri.

Tüberkülozu Durdurma Ortak Girişimi (STBP) Hakkında

Tüberkülozsuz bir dünya hedefleyen Tüberkülozu Durdurma Ortak Girişimi (Stop TB Partnership - STBP) 2001 yılında kuruldu. Halihazırda dünya çapında 1.600’den fazla resmi paydaşı bulunan STBP’nin yürüttüğü programlar arasında yer alan Global Drug Facility (Küresel İlaca Erişim Kolaylığı), dünyanın pek çok ülkesine kaliteli ve uygun fiyatlı TB ilaçları ve teşhis araçları temin ediyor. STBP’nin bir diğer programı olan TB REACH, tüberküloz alanında yenilikçi yaklaşımları tespit etmek ve yaygınlaştırmak için sağladığı küçük hibelerle 2 milyondan fazla insanın teşhis ve tedavisine katkıda bulundu.

Yorum Yapın